Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Moms eller mervärdesskatt så fungerar det

Dela artikeln
torsdag, 05 mars 2015 0
Moms, visst älskar vi det? Moms, visst älskar vi det? Cred till shop.maker.tv för bilden

Nästan alla företag är enligt mervärdesskattelagen skattskyldiga för moms. Det innebär normalt att moms, eller mervärdesskatt (även meromsättningsskatt och mervärdesomsättningsskatt) som är andra ord för samma sak, ska läggas till försäljningsbeloppet på alla fakturor och kassakvitton.

Den moms som du på detta sätt debiterar dina kunder kallas utgående moms. Den moms som finns på fakturor och kvitton du själv ska betala kallas ingående moms. Momsen ska bokföras för sig som en skuld (utgående moms) respektive fordran (ingående moms). Därför ingår inte momsbeloppen bland intäkter eller kostnader i resultaträkningen.

Lugn, det blir tydligare efter filmen nedan.

Bokföringsfallgropar som sänker många firmor

Saldot av utgående respektive ingående moms ska redovisas i en momsdeklaration som lämnas till Skatteverket månads-, kvartals- eller årsvis. Räknar du med att sälja för mindre än en miljon kr exkl moms per år redovisar du momsen årsvis. Vid en
beräknad försäljning över en miljon men under 40 miljoner kr redovisar du kvartalsvis. Du kan begära att få tillämpa en kortare redovisningsperiod, t ex kalendermånad istället för helt beskattningsår.

Film: Så här fungerar mervärdesskatt


25, 12 eller 6 procent?

Normalskattesatsen för moms är 25 procent. För vissa särskilt angivna varor och tjänster är skattesatsen 12 eller 6 procent. Vilken skattesats du ska använda beror på vilka varor eller tjänster du säljer. Det spelar alltså ingen roll vilken moms du själv betalat när du köpt en vara eller en tjänst. Det finns undantag, vissa varor och tjänster är helt momsfria.

Så här bokför du momsen

Du beräknar momsen på beskattningsunderlaget. Vid försäljning är beskattningsunderlaget hela beloppet som kunden betalar för varan eller tjänsten, utan moms, med undantag för eventuell ränta.

I denna film förklarar SKV skillnaden ingående och utgående moms:


Exempel på 12 procents mervärdesskatt

Livsmedel - Momsen är normalt 12 procent på livsmedel. Livsmedel är alla bearbetade eller obearbetade ämnen eller produkter som är avsedda att ätas av människor.

Restaurang- och cateringtjänster
Rumsuthyrning i hotellrörelse
Campingverksamhet
Försäljning av egna konstverk
Import av konstverk

Exempel på 6 procents mervärdesskatt

Böcker, tidningar, noter, kartor och liknande
Persontransporter inom Sverige alltså tåg‑, flyg-, buss- och taxitransporter av människor.
Transport i skidliftar
Vissa entréavgifter såsom konserter, djurparker, idrottsevenemang, cirkus, biograf, teater, opera och musikalföreställningar samt vissa musikgalor.
Idrottsverksamhet
Museiverksamhet
Biblioteksverksamhet
Försäljning av vissa rättigheter

Det finns även här flera undantag. Läs mer här på Skatteverkets hemsida.

Exempel på momsfria varor och tjänster

Omsättning av nästan alla varor och tjänster är momspliktig, men det finns vissa undantag. Om du säljer till exempel följande varor och tjänster ska du inte ta ut moms av köparen:

Sjukvård, tandvård och social omsorg.
Utbildning inom grundskola, gymnasieskola, högskola och universitet.
Bank- och finansieringstjänster.
Försäkringstjänster.
Artistarvoden.
Studieförbundens studiecirklar.
Läkemedel som lämnas ut mot recept eller säljs till sjukhus.
Skepp för yrkesmässig sjöfart.
Framställning av medlemsblad, personaltidningar och liknande.
Lotteri, vadhållning och andra former av spel.
Köp och hyra av fastigheter (läs mer under Fastighet och bostad).
Konstverk som konstnären eller konstnärens dödsbo säljer själv för högst 300 000 kronor under ett beskattningsår.

Regler för utlandshandel, ex import och export

Du behöver registrera ditt företag hos Skatteverket

Om du bedriver verksamhet som ger dig skyldighet att betala eller rätt att få tillbaka moms, måste du alltid anmäla dig för att bli momsregistrerad. Du får då ett momsregistreringsnummer av Skatteverket.

(Informationen är hämtat från Skatteverkets hemsida samt BNF´s Att Föra Bok)

Har du en fråga om ämnet eller något annat om företagsekonomi, skatter och redovisning, ställ din fråga i forumet här.

Välj kommun från listan