Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Filtret är aktivt. Det finns inga artiklar i denna kategori.

Så beräknas skatt på utdelning - 3:12 reglerna - uppdaterad med nyheter för 2014

Dela artikeln
lördag, 07 december 2013 47

3:12 reglerna i ABHur stor utdelning ska jag ta? Den frågan har två sidor som du bör ta hänsyn till. För det första så måste du ta reda på hur mycket bolaget kan lämna i utdelning och för det andra bör du ta hänsyn till hur utdelningen beskattas.

Hos fåmansbolagsägare blir den del av utdelningen som hamnar under ett värde som kallas gränsbelopp endast beskattad till 20 %. Det här är en översiktlig genomgång av beskattningsreglerna så som de ser ut idag.

Det finns två sätt att beräkna gränsbeloppet, förenklingsregeln eller huvudregeln. Du får använda den av reglerna som ger det högsta gränsbeloppet.

Förenklingsregeln - schablonbeloppet

Schablonbeloppet för inkomståret 2014 är 155 650 kr. Beloppet beräknas på 2,75 inkomstbasbelopp (IBB). Schablonbeloppet får du använda dig av om du inte kvalificerar dig för huvudregeln eller om huvudregeln ger ett lägre gränsbelopp. Schablonbeloppet för inkomståret 2013 var 150 150 kr och för inkomståret 2015 blir det 156 475 kr.

Huvudregeln

Huvudregeln baseras på bolagets löneunderlag. Löneunderlaget består av kontanta löner utbetalda under året före utdelningsåret. Om du kvalificerar dig till att använda huvudregeln så får du nu använda 50 % av bolagets löneunderlag som gränsbelopp.

För att kvalificera dig till att använda huvudregeln:

Utdelning under 2013 som deklareras 2014
Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2013 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2012 på minst 327 600 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 546 000 kr (10 IBB).

Utdelning under 2014 som deklareras 2015
Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2014 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2013 på minst 339 600 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 566 000 kr (10 IBB).

Utdelning under 2015 som deklareras 2016
Utdelning som erhålls eller är tillgänglig för lyftning under 2015 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2014 på minst 341 400 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 569 000 kr (10 IBB).

Fem nyheter i huvudregeln i år:

Den första, mest positiva, förändringen är att gränsbeloppet nu räknas till 50 % av hela löneunderlaget, till skillnad från 25 % tidigare (med 25 % uppräkning över 60 IBB). Det innebär att betydligt fler kvalificerar sig för att använda huvudregeln. Enmansföretagare utan anställda som under 2013 själva tar ut minst 357 474 kr i lön kommer att tjäna på att använda huvudregeln istället för förenklingsregeln. Huvudregeln ger då 178 000 kr och förenklingsregeln 155 650 kr (plus viss uppräkning).

Den andra förändringen är att en ny 4 % spärr införs. Den innebär att huvudregeln bara får användas av delägare som äger en andel som motsvarar minst 4 % av kapitalet i bolaget. I innehavet får inte närståendes innehav räknas in. Regeln gäller första gången vid beräkningen av gränsbelopp för 2014 och alla som äger mindre än 4 % den 1 januari 2014 kvalificerar sig inte för huvudregeln. Det här innebär en försämring för större fåmansbolag.

En tredje förändring är att en takregel införs som innebär att huvudregeln max kan beräknas till 50 gånger din egen eller närståendes kontanta lön. Tidigare gränsbelopp begränsas inte.

En fjärde förändring är att definitionen av dotterföretag har förändrats till att innebära att endast bolag som ägs till mer än 50 % av kapitalet får räknas in i beräkningen av löneunderlaget. Det här påverkar beräkningen av löneunderlag i dotterföretag. De som haft strukturer som innebär att de haft en dubbel koncerntillhörighet träffas av den här förändringen då ett dotterbolag nu bara kan ha ett moderbolag.

Och den femte och sista förändringen är att det högsta löneuttagskravet som nu är 10 IBB sänks till 9,6 IBB. Men den förändringen träder inte i kraft förrän beskattningsåret 2016 dvs avseende löneuttag under 2015.

Vad händer om jag tar en större utdelning än gränsbeloppet?

Utdelning under gränsbeloppet beskattas med 20 %. Utdelning över gränsbeloppet upp till takbeloppet beskattas så som lön vilket är ca 32 % - 57 % beroende på hur mycket lön du tagit ut under året. Utdelning över takbeloppet 90 IBB beskattas som kapital dvs med skattesatsen 30 %.

Tänk på att:

 • Väljer du att inte ta utdelning så sparas gränsbeloppen så att du kan ta lågbeskattad utdelning en annan gång.
 • Säljer du dina aktier så beräknas beskattningen av vinsten efter sparade gränsbelopp.
 • Har du idag exempelvis en bilförmån eller bostadsförmån så räknas den inte in i varken din lön eller löneunderlaget vid beräkning av huvudregeln. Det kan därför vara intressant att se över om du kan öka din lön och köpa dig loss från förmånen, sk nettolöneavdrag. Hela lönen skulle då räknas in vid beräkningen.
 • Vid beräkning av löneunderlag i huvudregeln får man endast räkna med de löner som betalats ut under den tiden som man ägt bolaget.
 • För att kunna tillgodoräkna dig ett schablonbelopp måste du äga aktierna vid årets ingång.
 • Ägs bolaget av flera så delas gränsbeloppet upp efter ägande.
 • Du kan bara utnyttja ett schablonbelopp per person.
 • Omkostnadsbelopp kan ökas genom kapitaltillskott, är kapitaltillskottet inte varaktigt dvs funnits kortare tid än 2 beskattningsår så ska det avräknas från omkostnadbeloppet.
 • Det kan vara knepigt att hålla reda på årtalen i huvudregeln då löneunderlagen beräknas på året före utdelningen men deklareras året efter. Enklast är att utgå från blankett K10 sidan 4 vid den här beräkningen.
 • De här reglerna gäller bara för fåmansbolagsägare och det är du om mer än hälften av aktierna i bolaget ägs av fyra personer eller färre. I en ägare räknas hela dess närståendekrets dvs make/a, sambo, barn, barnbarn, föräldrar osv in.

Kommentarer

 • Antti J. Niemi
  Antti J. Niemi tisdag, 24 februari 2015

  Hej Jonas,
  Du kan gör hur du vill. Skatten på de 312 000 kronorna är du som privatperson skyldig att deklarera och betala in vilket betyder att du kan ta ut hela beloppet. Men en del lämnar kvar skatten i bolaget på ett avräkningskonto, för att betala in det till skatteverket när det är dags. Kan man hitta en riskfri alternativ placering under tiden som ger lite ränta så tycker jag att man ska ta ut pengarna .

 • Jonas
  Jonas tisdag, 24 februari 2015

  Hej Anti,

  Jag äger en AB som startades mitten av 2013. Vi ska ta aktieutdelning för 2014 och 2015 på en gång. Låt oss säga att vi hade en vinst på 400 000 och ska ta då 155 650 för 2014 och 156 475 för 2015 blir det totalt 312 000 som vi ska skatta 20%. Min fråga är över vi direkt 310 000 till våra konto eller 80% av 312 000, dvs 249 000? Hoppas du har förstått min fråga.

  Mvh
  Jonas

 • Antti J. Niemi
  Antti J. Niemi onsdag, 04 februari 2015

  Hej pmt,
  Först ska du ta reda på om du omfattas av fåmansbolagsreglerna, (3:12) eller inte. Är du en ensam ägare så omfattas du av dem och ska deklarera din utdelning i blankett K10. Har du en passiv delägare till minst 30% så kan det vara så att du ska deklarera utdelningen i blankett K12.

  Om du har landat i att det är i K10an du ska deklarera utdelningen så kommer du att bli beskattad till 20% upp till det belopp som kallas gränsbeloppet, utdelning över gränsbeloppet beskattas så som lön. Hur gränsbeloppet beräknas kan du läsa i min artikel ovan.

  Landar du i att du ska deklarera utdelningen i blankett K12 så beskattas du till 25% på hela utdelningen.

  Reglerna är inte jätteenkla och det är en del att hålla reda på. Behöver du ha hjälp med att reda ut din situation så föreslår jag att du kontaktar din revisor eller redovisningskonsult.

  /Antti

 • pmt
  pmt tisdag, 03 februari 2015

  Jag har en fråga ang aktieutdelning. Har försökt läsa men blir bara förvirrad minst sagt. Startade AB 2014 med vinst 3,4 milj och betalade inga löner. Får jag inte ta
  ut aktieutdelning 2,5 milj till 30% kapitalvinstskatt? Alla snackar löner hit och löner dit blankett K10 eller K12. Ska man inte använda blankett K12 i mitt fall.
  Jag har endast 50 000 kr i aktiekapital.
  Ytterst tacksam om jag får svar

 • Antti J. Niemi
  Antti J. Niemi tisdag, 23 december 2014

  Hej Annsofie,
  Om något av de tre ägarbolagen äger mer än 50% av AB2, så får det bolaget räkna på löneunderlagen på AB2s löner, motsvarande sin ägarandel.

  Äger man mindre än 50% så får man räkna på löneunderlag i sitt ägarbolag om ni tar tillräcklig lön alternativt en hel schablon, dvs inte på AB2s löneunderlag. Utdelningen mellan bolagen är skattefri.

  Hoppas att jag svarat på din fråga!

  God jul!!

  /Antti

 • Annsofie Isaksson
  Annsofie Isaksson onsdag, 17 december 2014

  Jag har en fråga om beräkning av löneunderlaget. Om jag äger ett AB själv och detta AB är delägare av ett annat AB kallat AB 2.
  AB2 ägs av totalt tre andra AB, kan vi alla som är ägare av våra egna AB räkna in löner för anställda i det gemensamma AB´ts anställdas löner?
  Om vi kan, måste vi själva ta ut lön i det gemensamma AB 2 eller räcker det med att vi tar ut lön i våra egna AB?

  Om vi använder oss av löneutdelningen i våra egna AB, kan vi väl inte använda oss av utdelning enligt schablon i det gemensamma AB 2.

 • Antti J. Niemi
  Antti J. Niemi måndag, 24 november 2014

  Hallå igen Nicklas,
  Helt rätt, om du startat (stiftat) ditt bolag i december 2013 och beslutar om utdelning på stämma under 2015 så har ditt gränsbelopp ökat med schablonbeloppet för 2014 och schablonbeloppet för 2015.

  /Antti

 • Nicklas
  Nicklas lördag, 22 november 2014

  Hej Antii,
  Tack så mycket för informationen. Jag har en följdfråga bara. Om jag förstått dig rätt så har jag rätt att beskatta 20% på 156 645 för 2014 och 2015 på en gång om jag har inte fortfarande utnyttjade det för 2014? Min fråga är jag startade mitt företag 2013 december och har ej deklarerat ännu, har jag fortfarande rätt att ta aktieutdelning för både 2014 och 2015 för 20% beskattning?

 • Antti J. Niemi
  Antti J. Niemi fredag, 21 november 2014

  Hej Nicklas,
  Om din vinst efter bolagsskatt är 500 000 kr och du startat bolaget under 2014 så får du tillgodoräkna dig ett schablonbelopp som för 2015 är 156 475 kr. 156 475 beskattas till 20%. Ägde du aktierna 1 januari 2014 så får du räkna med 2014 års schablon också vilket var 155 650 kr (såvida du inte utnyttjat det redan).

  Resterande belopp skattar du för som lön.

  Skatt på schablon 165 475 * 20% = 31295 kr
  Skatt som lön 500 000 - 156 475 = 343 575 * 32% (kommunalskatt) 109 944 kr
  Total skattekostnad 141 239 kr. Kvar efter skatt blir då 358 761 kr

  Skatten på lön kan ju skilja sig ganska så mycket mellan olika orter mm men jag räknade på 32% och tog inte hänsyn till några grundavdrag mm.

  Hoppas att jag har svarat på din fråga.
  Antti

 • Nicklas
  Nicklas fredag, 21 november 2014

  Hej Anti,
  jag har som ägare av en aktiebolag ej tagit lön under inkomstår 2014 utan bara betalat anställdas lön. Låt oss säga att jag har gjort en vinst på 500 000 kr och vill ta allt som aktieutdelning, hur mycket skatt ska jag betala totalt och hur mycket får jag i fickan så att säga? Tacksam för svar.

Flest reaktioner just nu

Gratis företagsmallar

Ladda ner våra populära dokumentmallar. 1000-tals företagare använder dem redan.

Ladda ner knapp Här hittar du samtliga mallar

Välj kommun från listan