Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer
ALMI
Följer
0
Följare
1

ALMI

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Vi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag som satsar på tillväxt och expansion. Vi ansvarar också för det statliga inkubatorprogrammet. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag, Almi Invest AB och IFS Rådgivning AB. Vi finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet.

Verksamheten är organiserad i fyra affärsområden – Rådgivning, Lån, Riskkapital och Inkubation.

Medlemmar med samma intressen

Välj kommun från listan