Startsida
av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se
91 foruminlägg
1269 artiklar

Det finns stora skillnader i elevers kunskapsresultat i matematik mellan olika skolor i Sverige. Många föräldrar som tycker att timmarna med mattehjälp inte räcker till i skolan väljer att anlita en privat mattelärare. Det har visat sig ge effekt – 9 av 10 av de som får mattehjälp från Allakando förbättrar sina studieresultat i matematik.

 

Kunskapsresultaten i svensk skola har gått nedåt i många år. I senaste PISA-mätningen såg vi dock en liten positiv uppgång i resultaten, men mätningen visar att svensk skola fortfarande har allvarliga problem. Det största problemet är att skolsystemet är så splittrat – på vissa skolor får eleverna en kvalitativ undervisning av skickliga lärare och på andra skolor håller inte undervisningen samma kvalitet.

Forskningen är tydlig med att den viktigaste faktorn för att eleverna ska kunna nå sin fulla potential i skolan är att de får tillräckligt med tid med en kunnig lärare. Det är i skolan som grunden läggs för vidare studier och ett kommande arbetsliv. På senare tid har många föräldrar därför valt att ta extra mattehjälp hemma.

Många föräldrar upplever att sitt barn skulle behöva mer instruktioner i sitt skolarbete och att skolan har svårt att hinna med att ge alla barn den uppmärksamhet de behöver i klassrummet. Det är bland annat detta som en privat mattelärare kan bistå med. Matteläraren är en kunnig och pedagogisk person som på ett metodiskt sätt kan lära ut och förklara de arbetsområden som läraren gått igenom på lektionen. Repetition är kunskapens moder och det är därför ur lärandesynpunkt mycket effektivt att ta hjälp av en mattelärare som kan hjälpa eleven i sina självstudier.

Det är dock viktigt att mattehjälpen sker på ett metodiskt sätt, om den ska ge resultat för elevens lärande. Allakandos mattelärare arbetar utifrån en särskild pedagogisk modell, som är byggd på tolv års erfarenhet av elevers lärande och mattehjälp. Den pedagogiska modellen är förankrad i de kurs- och läroplaner som styr skolan och på så sätt undervisar Allakandos mattelärare på ett sådant sätt att eleverna ska förbättra sitt lärande och kunna visa sina kunskaper på ett bra sätt vid examinationstillfällena.

En anledning till att 9 av 10 förbättrar sina studieresultat efter att de tagit hjälp av Allakando läxhjälp, är att Allakando är mycket noggranna i sin rekryteringsprocess. Av tusentals sökanden är det endast ett fåtal som får anställning, då bolaget ställer upp höga krav på både pedagogisk kompetens och spetskunskaper inom matematik.

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.