Startsida
av Bengt-Arne Vedin
Bengt-Arne Vedin
Professor emeritus
0 foruminlägg
32 artiklar
Men lagen gäller för alla tekniska system som har flaskhalsar i något avseende. Och inte bara tekniska – vad sägs om företag och andra organisatoriska system?

 

En mycket framgångsrik företagskonsult och succéförfattare, Eliyahu Goldratt, har belyst hur verkningslöst det är att glömma denna enkla regel, i hans fall när i t ex en fabrik ett antal arbetsstycken skall genom olika maskinoperationer. Han har t o m därom utvecklat en särskild lära som bygger på detta, ungefär ’begränsningsteorin’, ”theory of constraints”. Den är mycket nyttig i t ex produktionssystem – och, som sagt, i en del andra.

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.