Startsida
av Börje Jacobsson
Börje Jacobsson
0 foruminlägg
1 artiklar
Alla på en arbetsplats har, eller borde i alla fall ha, två jobb (roller). Det ena jobbet är att utföra den yrkesuppgift man har (Arbetarrollen), det andra att hela tiden sträva efter att bli bättre (Medarbetarrollen). Det är viktigt att tydligt se den här skillnaden för att kunna skapa ett aktivt medarbetarskap som också leder till konkreta resultat.

Arbetarrollen

 

Arbetarrollen innebär att du utför vissa uppgifter enligt givna regler och instruktioner. Den yrkesuppgift du har i organisationen, som sagt. Är du svarvare så ska du svarva detaljer, förmodligen med vissa volym- och kvalitetskrav.

Är du sjuksköterska eller vårdbiträde så ska du ge vård utifrån vissa regler och förväntningar. O s v beroende på den yrkesuppgift du har.Har du en ledande befattning så är din arbetarroll att vara chef och bestämma om vissa saker som berör alla på arbetsplatsen.

De allra flesta människor på svenska arbetsplatser är mycket kompetenta i sin arbetarroll, det är viktigt att komma ihåg det. Är man dålig i sin yrkesuppgift så blir ju det uppenbart ganska fort, och det blir åtgärdat på ett eller annat sätt. Man är också lojal och ansvarstagande, man vill göra sitt bästa helt enkelt, så är det för flertalet.

När någon säger ”Vi har bra medarbetare hos oss”, så är det oftast det här man bedömer, egentligen. Men, det handlar inte om aktivt medarbetarskap. Det handlar om att ha bra ”arbetare”. Och det är viktigt, givetvis. Men vill man också ha en aktiv medarbetarroll på arbetsplatsen, där alla är med och bidrar till förbättring, då måste man tänka lite längre.

Medarbetarrollen

 

Medarbetarrollen innebär att du, utöver din yrkesuppgift, är med och aktivt bidrar till utveckling och förbättring. Både för dig själv och för det ni tillsammans ska uppnå på arbetsplatsen. Du ska helt enkelt hela tiden tänka på att göra det ”lilla extra”. För det går det inte att ha instruktioner.

Du måste vilja det själv, alla förbättringar börjar med en idé i huvudet hos någon människa. Men det räcker inte med vilja. Du måste också ha möjlighet att utöva en aktiv medarbetarroll, det måste finnas en ”arena” där du kan utöva den.

Du ska också veta tydligt att det ingår i din skyldighet som anställd att bidra till utveckling och förbättring. Är du chef så är din medarbetarroll att som ledare skapa förutsättningar för att alla ska kunna utöva en aktiv medarbetarroll. Du ska vara ett gott föredöme, stimulera, skapa aktiv delaktighet och vara tydlig med vad som krävs när det gäller resultat och ansvar.

Kompetensen när det gäller medarbetarrollen är inte på långa vägar lika utvecklad som för arbetarrollen. Det finns undersökningar som visar att nästan hälften av de anställdas kapacitet inte tas till vara p g a en dåligt utvecklad medarbetarroll. Det ligger alltså en otroligt stor förbättringspotential i att ta tag i den här saken på svenska arbetsplatser.

Taggar:

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.