Företagande-Plus Dokumentmallar

Här är samtliga mallar som ingår i Företagande-Plus.

Sales and Trade Agent Agreement template - agentavtal engelska

Detta är en mall för Agentavtal på engelska.An agent or agency agreement is a legal contract where the first party ("the principal")... Läs mer
0

Uppdragsavtal för Styrelseledamot

Detta avtal gäller för uppdraget som styrelseledamot i ett företags styrelse. Ett företags styrelse har en viktig roll. Styrelsen... Läs mer
0

Avtalsmall för direktpension

Denna mall använder du för att upprätta ett avtal om direktpension mellan företaget och en anställd. Avtalet innebär att... Läs mer
0

Återförsäljaravtal mall

Många företag använder ofta handelsagenter och återförsäljare som distributionsväg för inhemsk försäljning och... Läs mer
0

Underentreprenörsavtal mall

En entreprenad är ett löfte att, till ett i förväg uppgjort pris mellan en beställare och en entreprenör, utföra ett arbete... Läs mer
0

Licensavtal mall

Med ett licensavtal menas vanligen ett avtal varigenom licensgivaren upplåter en ensamrätt till en utvald licenstagare. Man... Läs mer
0

Löpande skuldebrev - orderskuldebrev mall

Enligt 11 § skuldebrevslagen finns två typer av löpande skuldebrev, vilka är innehavarskuldebrev och orderskuldebrev.... Läs mer
0

Löpande skuldebrev - innehavarskuldebrev mall

Enligt 11 § skuldebrevslagen finns två typer av skuldebrev, vilka är innehavarskuldebrev och orderskuldebrev. Ett... Läs mer
0

Lägenhetsarrende mall

Det finns 4 typer av arrenden – jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Den mall som vi... Läs mer
0

Uppsägning av anställd mall

Antingen kan din arbetstagare bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl. Har din arbetstagare begått... Läs mer
0

Vad är ett samarbetsavtal? Läs och beställ mall

Vad är ett samarbetsavtal?Ett samarbetsavtal kan ingås mellan vem som helst och vad som helst. Det kan vara mellan två fysiska... Läs mer
0

Leveransavtal mall

Ett leveransavtal är ett generellt avtal som går in på de avtalsbestämmelser som ska gälla mellan en köpare och en säljare vid... Läs mer
0

Kundregister

Denna mall för kundregister är enkelt utformad i Word. Ett kundregister används för att samla in och hålla reda på uppgifter... Läs mer
0

Konsultavtal, uppdragsavtal mall

Konsultavtal, även benämnt uppdragsavtal, är ett avtal för utförande av visst arbete mellan en uppdragsgivare/beställare och en... Läs mer
0

Kommissionsavtal mall

Kommissionsavtal är ett avtal om kommission. Avtalsförhållande som omfattas av kommissionslagen är då en part åtar sig att: på... Läs mer
0