Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Digitala lås – ditt företags framtida logistiklösning?

Dela artikeln
torsdag, 22 november 2018 0
Digitala lås – ditt företags framtida logistiklösning?

Digitala lås gör just nu succé på byggarbetsplatser i Stockholmsområdet. Är din bransch näst på tur?

DB Schenker driver sedan i våras ett pilotprojekt med ett par leverantörer och flertalet byggarbetsplatser i Stockholmsområdet. Paket och gods lämnas till en container, rustad med ett digitalt lås, som står placerad i direkt anslutning till byggarbetsplatsen. Vid leverans öppnar chauffören containerns ena kortsida med hjälp av en tillfällig kod via en mobilapplikation. Byggarbetarna kan sedan hämta sina leveranser via containerns andra kortsida.

Tack vare de digitala containrarna har byggarbetarna sett en rad förbättringar jämfört med traditionella leveranser. Vanligtvis måste varje leverans ha en kontaktperson vid bygget och den som står som kontaktperson för en leverans måste pausa sitt arbete för att möta paketbilen. Det händer även att man mottagaren är på lunchrast eller liknande när leveranser kommer, vilket tvingar chauffören att återvända nästkommande dag för ytterligare ett leveransförsök, något som faktiskt är ett problem idag vid många byggarbetsplatser.

–Den nya tekniken skapar förutsättningar för att effektivisera logistikkedjan, vilket inte minst är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi kan lossa snabbt och säkert utan att störa ordinarie verksamhet och om vi kan leverera gods på kvällar och nätter slipper vi även bilköer, säger Mats Grundius, VD, Schenker AB.

De pågående pilotprojekten har redan visat att leveranser i snitt är 5-10 minuter snabbare med digitala lås-containrar. DB Schenkers pilotprojekt har även påvisat att säkerheten på byggen har ökat. Med färre lastbilar, budbilar och chaufförer på området, desto mindre risk för olyckor.

Digitala lås på containrar öppnar även upp för möjlighet att leverera under tidiga morgnar och sena kvällar, för att undvika trafikköer – och spara tid för alla iblandade.

–Digitala lås kommer att möjliggöra för många branscher och olika typer av arbetsplatser i framtiden. Alla vill ha leveranser snabbt, flexibelt och effektivt utan att behöva avbryta sitt eget arbete. Det är där containrar, leveransrum och boxar rustade med digitala lås kommer in, säger Erik Nordqvist, Customer Solution Manager på DB Schenker.

Pilotprojektet fortsätter under hösten där ytterligare tjugotalet containrar adderas till fler byggarbetsplatser.

Läs mer om digitala lås och andra lösningar här

Välj kommun från listan