av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se
46 foruminlägg
1193 artiklar

Det är knappast en nyhet att man kan välja att öka verksamhetens cashflow genom att sälja fakturor. Factoring kan vara en lösning då man befinner sig i en expansiv fas, men det är förstås viktigt att vara väl medveten om fördelar och nackdelar med fakturaköp så att man noga kan avväga vilken typ av fakturatjänst som kommer att fungera bäst. Det här handlar inte bara om saker som avgifter och vem som tar emot betalningar från kunder, hela företagets rykte kan ju äventyras av brysk och opersonlig behandling.

Sälja fakturor för att öka likviditeten

Något som får många att välja att tidvis eller som en permanent lösning sälja fakturor är att fakturaköpen frigör pengar som behövs för att driva verksamheten framåt snabbare. Istället för att vänta en månad på att få betalt för ett jobb så kan man så snart som fakturan är utställd ha pengarna från factoringtjänsten som tar över räkningen och ser till att den blir betald. För ett nyetablerat företag eller för verksamheten som håller på att expandera så kan det här göra skillnaden mellan att lyckas och att gå i konkurs.

 

På en tuff marknad så förväntar sig kunder goda villkor och då är det viktigt att kunna erbjuda dessa för att på så vis få behålla en kund på lång sikt. Via ett seriöst factoringbolag så får man tillgång till det kapital som krävs och kunden får fortsatt samma fina villkor för betalningar.

Vad kostar fakturaköp?

Nackdelen med att sälja fakturor är förstås att detta inte är gratis. Bolaget som går in med kapital och betalar räkningar i förväg tar betalt för detta. Det kan röra sig om en viss procent eller en satt avgift, det här är något som man ska kunna skräddarsy. Det gäller att kostnaden kan försvaras av de fördelar som man får med snabbare flöde av cash och bättre service till kunder. Om inte så är fakturaköp inte en bra lösning, så det är verkligen viktigt att man noga analyserar denna kostnad innan man tecknar avtal med företaget som erbjuder säljfinansiering.

Det kan också vara klokt att tänka på saker som huruvida man får flexibilitet. Kan man sälja enstaka fakturor vid behov eller blir det så att samtliga räkningar fortsatt måste gå via bolaget som man tecknar fakturaavtal med? Kommer priset att vara detsamma för fakturor som ställts på företag baserade i andra länder?

Goda finansieringslösningar som möjlighet till bättre business

En stor fördel med skräddarsydd säljfinansiering är att den kan leda till möjligheter. Nya öppningar ger mer verksamhet och förhoppningsvis bättre business. Kan man få hjälp med att skapa alternativ till traditionell fakturabetalning eller kontant betalning så kan man skapa en attraktivare tjänst och därmed få fler kunder. Det här kan påverka tillväxten på ett mycket positivt sätt, detta oavsett om man är ett nytt företag eller om man har funnits på marknaden under ett årtionde.

Mindre tid och energi på förfallna fakturor

En förfallen faktura är inte alltid samma sak som förlorade pengar. Det finns kunder som betalar sent på ett kroniskt vis. Även om betalningen till sist alltid kommer in så kan det här innebära en hel del extra arbete. Tyvärr så är det ju också så att det finns tillfällen då man kommer att behöva skicka ett ärende vidare till Inkasso och använda lite tuffare tongångar för att driva in en räkning. Det här är knappast det man vill lägga fokus på men det är ett måste som få företagare kommer undan.

Med en bra factoringtjänst som inte bara erbjuder fakturaköp utan också inkassotjänster så slipper man den huvudvärk som förfallna räkningar innebär. Man kan faktiskt också sälja förfallna fakturor så att man slipper ta hand om påminnelser och annat som tar tid och som onekligen är mycket irriterande.

Inkassohandläggning måste utföras på rätt sätt

Något som kan bli ett problem är om man anlitar ett företag som inte håller god ton och som inte lyssnar på de instruktioner som man ger. Om man har en äldre kund som alltid betalar om än sent så är det ju viktigt att denna kund inte bränns med Inkasso då detta inte är nödvändigt. Om factoringbolaget är alltför bryskt och otrevligt så kan det leda till att man förlorar goda kunder.

Man måste komma ihåg att de som kommer att hantera ens säljfinansiering även kommer att fungera som en representant för ens eget företag. Rätt åtgärd måste vidtas vid rätt tidpunkt, och det är något som man bara lyckas med om man har ett gott samarbete som är lyhört och flexibelt.

Factoring för företag

Med kreditbevakning så kan man få ut mer av existerande kundunderlag

Att få loss mer kontanter med fakturaköp är förstås en stor fördel precis som att göra betalningsprocesser enklare och smidigare för kunder. Men det finns mer att göra då man vill expandera och utveckla sin verksamhet. Existerande kundunderlag kan gömma på fler möjligheter än vad man kanske tror. Med hjälp av kreditbevakning så får man viktig information om vad som händer hos kunder, och med bättre överblick så kan man agera i tid och skapa nya säljtillfällen. God kreditbevakning är också något som gör att man kan undvika risker som kan uppstå i samband med leveranser.

Ett förbättrat arbetsflöde och bättre koll på kunders behov ger nya vägar till ökad lönsamhet. Det här är något som en bra factoringtjänst kan hjälpa till med. Med personlig hjälp och en skräddarsydd plan så kan man göra mesta möjliga med det som redan finns på plats.

Man kan förstås säga att det är onödigt att betala för den här typen av tjänst. Man kan ju installera datoriserade system som ger varningar så att man undviker kreditförluster, och är man intresserad av att själv utföra analyser av den information som den här typen av verktyg kan ge så är det förstås onödigt att betala någon annan för att göra detta. Låt oss inte glömma bort att det ofta rör sig om känslig information som man vill behålla som affärshemligheter och inte dela med andra.

Samtidigt så kan det vara bra att se helheten och dra nytta av att ett bolag som kan erbjuda allt från fakturaköp till Inkasso kan göra så på ett flexibelt och skräddarsytt sätt. Med ett gott samarbete som man kan lita på så får man den hjälp man har behov av i rätt tid, och det kan vara väl värt den avgift som man betalar för stödet.

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.