Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Så deklarerar du ditt företag 2018

Dela artikeln
tisdag, 27 mars 2018 0
Så deklarerar du ditt företag 2018

Alla företag måste deklareras en gång per år. Olika typer av företag ska deklareras på lite olika sätt men det finns också mycket som förenar. I grund och botten är det ändå samma saker som ska redovisas.

Inkomstdeklarationen talar om hur mycket pengar du faktiskt tjänade förra året. Alla företagare ska lämna inkomstdeklaration – varje år. Det finns fyra olika inkomstdeklarationer.

Inkomstdeklaration 1 är den som gäller för privatpersoner, enskilda firmor och delägare i handelsbolag, och ska vara inlämnad 2 maj 2018.

Inkomstdeklaration 2 gäller främst aktiebolag och ska vara Skatteverket tillhanda den 2 juli 2018, om ditt räkenskapsår följer kalenderåret (deklarerar du digitalt är det i stället 1 augusti som gäller).

Inkomstdeklaration 3 ska vara inskickad senast den 2 juli i år om ditt räkenskapsår följer kalenderåret. Detta gäller bland annat föreningar och stiftelser.

Inkomstdeklaration 4 handlar främst om handelsbolag. Datumet 2 juli 2018 gäller om räkenskapsåret följer kalenderåret.

Vad ska deklareras?

Egentligen handlar deklarationen bara om en avläsning av företagets ekonomiska ställning vid ett givet tillfälle. Och det är bara fråga om företagets tillgångar och skulder, inkomster och utgifter – uppgifter som är enkla att få fram i ett bokföringsprogram.

Företag som är egna juridiska personer, som aktiebolag, deklareras enskilt medan enklare företagsformer, som enskild firma och delägare i handelsbolag, deklareras på bilagor till den privata inkomstdeklarationen.

Rätt blankett eller ingen blankett?

Det finns olika blanketter som ska användas beroende på vilken typ av företag du driver. För enskilda firmor är det blanketten NE som ska lämnas och den som har flera verksamheter kan även använda underblanketten NEA. I slutändan räknas resultaten samman på NE-blanketten.

Handelsbolag, som använder Inkomstdeklaration 4, har flera delägare men det räcker om en deklarerar bolaget. Alla delägare måste dock deklarera sina andelar. Det görs på en blankett som heter N3A (fysiska personer) eller N3B (juridiska personer).

Inkomstdeklaration 2 används i första hand för aktiebolag. Delägarna i ett fåmansaktiebolag deklarerar sedan sina kvalificerade andelar på blankett K10.

Som regel krävs bara en extra blankett att hålla reda på. Om det krävs speciella deklarationsblanketter skickar Skatteverket ut dessa.

I Visma eEkonomi finns ett speciellt tillval för just deklaration för alla som vill sköta deklarationen själv så smidigt som möjligt.

Deklarera på 30 minuter

Det går att inkomstdeklarera företag ganska enkelt, om du som företagare använder ett bokföringsprogram eller skatteprogram.

Med ett program får du hjälp att både välja rätt blankett och besked om resultatet så fort uppgifterna är ifyllda. Det blir även enkelt att se effekterna av de olika alternativ som finns. Du kan nämligen påverka hur stor din skatt kommer att bli.

Låt oss visa ett exempel! I Visma eEkonomi kan du deklarera din enskilda firma på bara 30 minuter, beroende på verksamhet. Vi har klockat!

Så här går deklarationen till

1. Du börjar med att bokföra alla händelser för, i detta fall, 2017.
2. Gå sedan igenom årsavstämningen. Det är en checklista som tar dig igenom varje steg på vad som är gjort eller behöver göras inför årsavslutet.
3. Nu ska deklarationen förberedas. Här använder du programmets deklarationstillägg som tar dig igenom grunduppgifter, bokföringsvärden och till slut deklarationen. Och det går snabbt.
4. Dags att skapa deklarationen! Nu dyker två SRU-filer upp som du kan använda för elektronisk inlämning till Skatteverket. Självklart får du även en pdf-fil bara till dig.
5. Är du nöjd? Då låser du deklarationen och du kan inte längre göra några ändringar. Men NEJ! Tänk om du missat något! Lugn, du kan alltid avmarkera den lilla rutan som sätter hänglås på din deklaration. Har du aktiebolag skapas en verifikation med årets resultat, skatt och periodiseringsfond.
6. Nu är du klar och kan skicka in din inkomstdeklaration för företaget till Skatteverket, helt elektroniskt.

Och just det. Vi glömde. GRATTIS! Du har deklarerat på 30 minuter.

Vill du veta lite mer om hur det går till? Ta en titt på hur du skapar inkomstdeklaration i Visma eEkonomi för enskilda firmor och aktiebolag.

Enskilda firmor får hjälp med:

  • att sammanställa bokslutsuppgifter inför deklarationen. Du kan även simulera olika inkomstalternativ och se vad det får för skattemässiga effekter. Den färdiga NE-blanketten kan du skriva ut eller skicka på fil direkt till Skatteverket.

Aktiebolag får hjälp med:

  • att sammanställa och skapa dina deklarationsblanketter. Modulen kan även simulera olika inkomstalternativ och visa vad det får för skattemässiga effekter. De färdiga deklarationsblanketterna INK2, INK2R och INK2S kan du skriva ut eller skicka på fil direkt till Skatteverket. Modulen hjälper dig även att upprätta en årsredovisning enligt K2 som sedan kan skickas in till Bolagsverket.

Vill du veta mer om hur företag deklareras, vad ett årsbokslut är och vad skatteplanering innebär? Läs fortsättningen på artikeln.

Välj kommun från listan