Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Skydda dig mot sjukskrivningar. Så här gör du!

Dela artikeln
onsdag, 19 december 2018 0
Skydda dig mot sjukskrivningar. Så här gör du!

Vad händer med verksamheten när en medarbetare blir långtidssjukskriven? 20 procent av alla småföretagare uppger att de inte vet hur de ska hantera en sådan situation, som i värsta fall riskerar att drabba hela företaget.

När medarbetare vid små företag blir långtidssjukskrivna drabbar det i regel inte bara dem själva utan även företaget de arbetar på. En undersökning gjord på uppdrag av Länsförsäkringar visar att andelen småföretag som måste dra ner på verksamheten vid längre sjukskrivningar har ökat från 8 till 35 procent sedan 2015.
– I företag med upp till fyra anställda är det hela 40 procent som tvingas dra ner på verksamheten. Det innebär minskad omsättning och i värsta fall försämrade möjligheter att driva verksamheten vidare, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på Länsförsäkringar.

Skärpta krav på arbetsgivare

Sedan förra året måste alla arbetsgivare enligt lag upprätta en plan för återgång i arbete inom 30 dagar om en medarbetare blir sjukskriven och bedöms vara det i 60 dagar eller mer. Samtidigt uppger 20 procent av alla tillfrågade småföretagare att de inte vet hur de ska hantera en situation med en långtidssjukskriven medarbetare.
Lösningarna tenderar därför att bli kortsiktiga.

Medan större småföretag oftare ersätter den sjuka medarbetaren med en vikarie eller konsult är det vanligare att den sjuka medarbetarens arbetsuppgifter delegeras internt på de minsta småföretagen.

– Att lägga över arbetsuppgifterna på kolleger kan eventuellt vara en fungerande kortsiktig lösning men riskerar att skapa en ohållbar situation på sikt. Arbetsgivaren behöver vara medveten om vilket ansvar denne har även för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, säger Kristina Ström Olsson.

Läs om hur du kan försäkra dig mot långtidssjukskrivningar hos Länsförsäkringar.

Advertisement

Välj kommun från listan