Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Att tänka på när nya varumärken tas fram

Dela artikeln
fredag, 10 november 2006 0

Som företagare är det lätt att bli hänryckt när affärsidén leder till framgång och när produkterna säljer som smör i solsken. Då är också arbetsbördan större än någonsin och de flesta prioriterar kundkontakter och leveranser, vilket sällan är fel. Att i det läget kontakta ett ombud för att se över varumärkesskyddet är sent, men det är betydligt bättre än att inte göra det alls.

Ett optimalt tillvägagångssätt är att tänka på varumärkesskyddet i ett mycket tidigare skede, helst redan i samband med att ett firmanamn eller ett nytt kännetecken tas fram. Ett kännetecken som ska användas under en lång tid bör vara både unikt och möjligt att skydda. Det är även viktigt att veta att kännetecknet inte inkräktar på någon annans rättigheter. Att lämna in en varumärkesansökan är smart, inte bara för att skydda sitt eget kännetecken, utan också för att få kvitto på att användningen av kännetecknet inte utgör varumärkesintrång.

{sidebar id=39}

Att tänka på vid användningen av varumärket

När ett varumärke används av ditt företag, dina leverantörer eller samarbetspartners bör du vara vaksam på att varumärket används just som ett varumärke. Risken är annars att varumärket degenererar, vilket innebär att det blir en del av språket och används som ett vanligt ord. Exempel på degenereringar är internet, ketchup, dynamit, mack och termos. Alla dessa ord var ursprungligen varumärken. Det är lätt att först känna sig smickrad när ens produkt får så stort genomslag så att alla liknande produkter benämns med samma namn, men betänk då hur dina kunder fortsättningsvis ska kunna identifiera just din produkt!

Degenerering kan undvikas genom medvetenhet om hur varumärket används. Här kan jag bidra med några tips:

  • Använd alltid symbolerna ™ och ® i anslutning till varumärket. För oregistrerade varumärken används ™ och för registrerade varumärken används ®.
  • Undvik att böja varumärket och skriv det alltid med versaler, eller åtminstone med stor bokstav.
  • Sätt aldrig ihop varumärket med andra ord. Säg inte ”jag säljer Ecco-skor”, utan ”jag säljer skor av varumärket Ecco”.
  • Om din produkt är helt ny, ta fram en generisk benämning på varan så att det inte blir nödvändigt att använda varumärket för att beskriva den.
  • Ta gärna fram en varumärkesmanual där dessa saker framgår och sprid den till leverantörer, agenter och andra samarbetspartners.

Välj kommun från listan