av Örjan Nilsson
Örjan Nilsson
0 foruminlägg
18 artiklar
Idag tvingas vi ta snabba beslut och ofta utan att ha tillgång till alla fakta. Vi dränks av mängder med mer eller mindre tillförlitlig information. Kända fakta, men också kända genvägar och tumregler liksom attityder, känslor och tolkningar ligger till grund för beslutet. Då ett beslut på enbart fakta inte går att ta återstår att ta det intuitivt.

 

Vi talar ofta om intuition. Vad innebär då att vara intuitiv?

Information från omvärlden går i en ständig ström in i våra tankeprocesser och utan att vi ens är medvetna om det. På det sättet blir vi en del av en helhet som omsluter allt och alla. Det här kan förefalla obegripligt som en asiatisk vishetslära, men kunskapen är till stor del säkerställd genom modern forskning.  

Forskarna vet att människor har en varseblivning som sträcker sig långt utanför sina kroppar. Hjärnans elektromagnetiska aktiviteter kan vid avslappning gå ner i ett frekvensområde som kallas alfaområdet, då celler repareras, stresshormoner minskar och därmed också slitaget på kroppen. Det är tänkbart att i detta alfaområde etableras en kontakt med ett allomfattande fält som kallas ”Zero Point Field” som ger tillgång till den information och energi som finns i fältet.

Intuition har med andra ord med sammanhang och helhet att göra. Den återspeglar en bild av någonting som kan förefalla oöverskådligt och lyfter samtidigt fram det väsentliga i en situation. Det man förstått intuitivt återger var man befinner sig i denna situation. Intuition anger helheten i en situation medan det man har förstått logiskt är kunskapen om delarna.

Intuitiva kunskaper uppstår ofta överraskande, ”som en blixt från en klar himmel”, och rätt ofta ur sådant som vi uppfattar vara kaos och rörighet. Det är i själva verket en slags direktkunskap om helheten, men utan bestämd form. Genom att göra avkall på kravet att förstå alla delar i situationen blir man istället en del av dess helhet.

För att intuitionen ska fungera är det avgörande att inte i förväg bestämma sig för hur information ska tas om hand och att tona ner viljan bakom alla förverkliganden. Då kommer man att sökas upp av beslutet snarare än att själv söka upp det. Ett vanligt uttryck som ”plötsligt fick jag klart för mig att…” får här sin förklaring.

Använd alla slags fakta innan beslut tas, men håll dessa fakta fria från förklaringar genom att stå emot ”den rationella verkligheten”. Genom att inte låsa sig till bestämda handlingsmönster blir man mer flexibel för de förändringar som sker hela tiden och fler dörrar står då öppna. Genom att dra ner på aktivitetsnivån försätter man sig lättare i tillstånd där man öppnar sig för intuition.

Då en röst inom en säger att ”det är så här det ligger till, så här ska du gå vidare” så finns därbakom en kedja av mentala händelser som inte är viktiga i sig. Det avgörande är att tro på den inre rösten, ”maggropskänslan”, som om den varit resultatet av en rationell beslutsprocess, vilket den i själva verket är.

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.