Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Avdrag och bokföring av kontor

Dela artikeln
måndag, 23 juni 2014 0

Oavsett om du har ett kontor i ditt hem eller om du hyr/ har ett kontor någon annanstans så får du göra avdrag för hela eller delar av kostnaden. Hur mycket du kan dra av för ditt kontor varierar bland annat beroende på var du har kontoret.

Kontor i hemmet

För att få göra avdrag för kontor i hemmet krävs det att du under beskattningsåret arbetat minst 800 timmar i bostaden för verksamhetens räkning. Det spelar ingen roll om du inte inrättat ett särskilt arbetsrum i bostaden utan du kan ändå få göra avdrag för det. Avdragets storlek beror på om du äger eller hyr fastigheten som du har ditt kontor i:

 • Om fastigheten ägs av dig eller din make/registrerade partner så får du göra ett avdrag på 2 000 kronor.
 • Har du däremot ett kontor i en bostadsrätt eller hyresrätt är avdraget 4 000 kronor.

Detta är ett schablonavdrag där man räknar med att samtliga merkostnader för kontoret ingår såsom kostnader för värme, vatten el m.m.

Om du inte har en enskild firma så får du även göra avdrag för den verkliga kostnaden om den är högre än schablonbeloppet. Man kan då dela upp bostadens totalkostnad och dra av den del som går att hänvisas till kontoret eller firmans lagerutrymme. Låt säga att din bostad är på 100 kvadrat och ditt kontor är på 10 kvadrat. Då får du dra av 10 procent av totalkostnaden. Några andra saker som kan vara bra att veta när man har kontor hemma är:

 • Om du skulle utföra reparationer på kontoret är kostnaden i regel avdragsgill även om reparationen medför viss förbättring av lokalen.
 • Om du använder en del i din bostad som kontor så får du inte göra avdrag för mer allmänna kostnader. Hit hör sådana kostnader som ommålning av huset eller nya golv.
 • Betalar du för räntor och tomträttsavgäld så ska dessa dras av som utgifter i inkomstslaget kapital.
 • Utgifterna för kontor bokförs i kontogruppen 51**. Dessa kostnader väntar du med att dra av till årets slut då det är först då som du kommer veta om du uppfyller kraven för avdraget.

Exempel på bokföring av kontor i hemmet

Säg att du arbetar med internet och allt du behöver är din dator. Du väljer då att ha ditt kontor hemma i din hyresrätt. Du har inget speciellt rum som du använder till kontor men arbetar mer än 800 timmar på ett år. Du får då dra av 4000 kronor för kontoret i hemmet enligt följande.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

5100

Fastighetskostnader

4000

 

2018

Övriga egna insättningar

 

4000

Kontorslokal utanför hemmet

Om du hyr en kontorslokal eller ett rum som du behöver i verksamheten så får du dra av hela summan på företaget. Det räknas då som vilken kostnad som helst som du har i företaget. Om du äger en fastighet som helt används till verksamheten så är alla driftskostnader avdragsgilla. Även kostnader för ändrings- och förbättringsarbeten är avdragsgilla i form av antingen värdeminskningsavdrag eller i vissa fall omedelbart som för underhåll och reparation. Av dessa kostnader bokförs följande på egna konton:

 • Tomträttsavgäld, 5110
 • Belysning, 5120
 • Värme, 5130
 • Sotning, 5132
 • Vatten och avlopp, 5140
 • Renhållning och städning, 5160
 • Snöröjning, 5164
 • Reparationer och underhåll, 5170
 • Försäkringspremier, 5192
 • Fastighetsskatt, 5191
 • Övriga fastighetskostnader, 5199

Har du däremot ett bygg eller fastighetsbolag så ska dessa kostnader bokföras i kontaktgruppen 40**.

Ordlista & Bokföringsexempel

Här hittar du exempel hur du redovisar olika inköp, intäkter, samt förklaringar av bolagsformer och andra termer inom företagsekonomi. Fler tips om bokföring i bolaget har du här.

Hur du starta enskild näringsverksamhet

Hur aktiebolag fungerar

Starta handelsbolag

Starta ekonomisk förening

Hur starta egen ideell förening

 

Bokföringslagen och olika skyldigheter företagare har

Olika principer i bokföringen

Olika budgetar och deras syften

BAS-kontoplan

Faktureringsmetoden

Kontantmetoden

 

Skatter i aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag

Periodisering

Hur man rättar felaktiga verifikationer

Observationskontot

Procentsatser och belopp 2014

Så går avstämningen till

 

Bokföring av mobiltelefon och fast telefon

Bokföring av internetanslutning

Bokföra årets vinst eller förlust

Bokföring av reklam och sponsring

Bokföra förmåner

Bokföring av bil

Bokföring av inventarier

Bokföring av företagsförsäkringar

Exempel hur man bokför banktransaktioner

Så bokför man traktamenten

Bokföra eget kapital i enskild firma

Bokföring av personalkostnader

Bokföring av representation

 

Avsättning till periodiseringsfond

Avdrag och bokföring av kontor

 

Bokföra försäljning av varor och tjänster

Bokföra inköp av varor och tjänster

Försäljning av varor och tjänster inom EU

Försäljning av varor och tjänster utanför EU

Inköp av varor tjänster från annat EU land

Inköp av varor tjänster från länder utanför EU

Det gäller vid bokföring av moms

Moms vid handel med utlandet

 

Välj kommun från listan