Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Avsättning till periodiseringsfond

Dela artikeln
måndag, 23 juni 2014 0
Avsättning till periodiseringsfond

Företag som vill jämna ut resultaten över flera år genom att minska de skattemässiga resultat de åren som de gått med vinst kan använda sig av periodiseringsfond.

När du beräknar ditt resultat av näringsverksamhet får du göra avdrag för avsättning till periodiseringsfond. En avsättning till periodiseringsfond utgör en bokslutsdisposition som minskar resultatet i resultaträkningen och blir en obeskattad reserv i balansräkningen. Hur mycket du får avsätta beror på vilken företagsform du har:

  • 30 procent: Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag.
  • 25 procent: Juridiska personer såsom aktiebolag och ekonomiska föreningar.

I aktiebolag och ekonomiska föreningar bokför man avsättningen i bokföringen/bokslutet medan man som enskild näringsidkare och handelsbolag gör avsättningen i samband med deklarationen.

Skatteplanera: Periodiseringsfond jämnar ut resultatet och skjuter på skatten

Schablonränta

Juridiska personer som gör avsättningar till periodiseringsfonder ska ta upp en schablonintäkt till beskattning. Den beräknar man genom att ta summan av alla gjorda avdrag till periodiseringsfonder som fanns vid beskattningsårets ingång gånger 72 procent av den statslåneränta som gällde vid utgången av november månad året närmast före det kalenderår under vilket beskattningsåret gått ut. Denna beskattning berör dock inte enskilda näringsidkare eller personer som är delägare i handelsbolag.

Schablonräntan bokförs inte utan tas upp i deklarationen som en intäkt och räknas med i underlaget för beräkning av skatt.

Återföring av periodiseringsfond

Du bestämmer själv när du vill återföra fonden till beskattning så länge det sker inom en sexårsperiod och den äldsta periodiseringen är den som ska återföras först. När du inte längre bedriver någon näringsverksamhet ska däremot periodiseringsfonderna återföras till beskattning på en gång.

Läs även: Hur du bokför periodisering vid bokslut

Exempel hur du bokför avsättning till periodiseringsfond

Företaget har en vinst på 72000 kronor och kan avsätta 25 procent till periodiseringsfond. De avsätter då 18000 kronor till periodiseringsfond för texeringsåret 2008.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

2128

Periodiseringsfond vid 2008 års taxering

 

18000

8811

Avsättning till periodiseringsfond

18000

 

Exempel hur du bokför återföring av periodiseringsfond

Företaget beslutar sedan vid bokslutet för räkenskapsåret 2009 (taxeringsåret 2010) att återföra den äldsta periodiseringsfonden på 18000 kronor från inkomståret 2007 (taxeringsåret 2008).

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

8819

Återföring till periodiseringsfond

 

18000

2128

Periodiseringsfond vid 2008 års taxering

18000

 

 

 

Ordlista & Bokföringsexempel

Här hittar du exempel hur du redovisar olika inköp, intäkter, samt förklaringar av bolagsformer och andra termer inom företagsekonomi. Fler tips om bokföring i bolaget har du här.

Hur du starta enskild näringsverksamhet

Hur aktiebolag fungerar

Starta handelsbolag

Starta ekonomisk förening

Hur starta egen ideell förening

 

Bokföringslagen och olika skyldigheter företagare har

Olika principer i bokföringen

Olika budgetar och deras syften

BAS-kontoplan

Faktureringsmetoden

Kontantmetoden

 

Skatter i aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag

Periodisering

Hur man rättar felaktiga verifikationer

Observationskontot

Procentsatser och belopp 2014

Så går avstämningen till

 

Bokföring av mobiltelefon och fast telefon

Bokföring av internetanslutning

Bokföra årets vinst eller förlust

Bokföring av reklam och sponsring

Bokföra förmåner

Bokföring av bil

Bokföring av inventarier

Bokföring av företagsförsäkringar

Exempel hur man bokför banktransaktioner

Så bokför man traktamenten

Bokföra eget kapital i enskild firma

Bokföring av personalkostnader

Bokföring av representation

 

Avsättning till periodiseringsfond

Avdrag och bokföring av kontor

 

Bokföra försäljning av varor och tjänster

Bokföra inköp av varor och tjänster

Försäljning av varor och tjänster inom EU

Försäljning av varor och tjänster utanför EU

Inköp av varor tjänster från annat EU land

Inköp av varor tjänster från länder utanför EU

Det gäller vid bokföring av moms

Moms vid handel med utlandet

 

Välj kommun från listan