Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Avslutande reflexioner

Dela artikeln
fredag, 30 juli 2010 0

Nu är det dags att se framåt och använda den kunskap du fått

I denna skrift har vi framhållit betydelsen av entreprenörens och investerarens personliga egenskaper vid en värdering av unga tillväxtföretag. En mycket viktig förutsättning för en förnuftig värdering och ett framgångsrikt partnerskap förefaller vara dessa aktörers relation. 

Om detta stämmer, är dessutom brister i personliga egenskaper och relationer starkt bidragande faktorer till att en investering kan misslyckas. Industrifonden är en av de äldsta och största aktörerna på den svenska riskkapitalmarknaden. Man har för närvarande ett engagemang i ca 300 företag genom lån och riskkapital.

Fonden har gått igenom sina misslyckade projekt under perioden 1979–1999, och denna genomgång gav vid handen att orsakerna till dessa misslyckanden grovt kunde delas upp enligt följande:

  • svagt ledarskap
  • tekniska svårigheter
  • marknadsmässiga problem
  • finansiella problem.

{sidebar id=15}

Dessa orsaker stämmer väl överens med de delkomponenter som ofta ingår i investerarnas riskanalyser (se kapitel 6). [LÄNK] Ofta är det en kombination av minst två av dessa orsaker som leder till ett misslyckande. Svagt ledarskap är den vanligaste enskilda orsaken, men i större etablerade företag är inte problemet med svagt ledarskap lika framträdande som i små nystartade företag.

Etablerade företag har i regel löst eventuella ledningsproblem tidigare.
Där är i stället tekniska svårigheter en vanligare orsak till misslyckanden. I de unga företagen är ofta ledningen liten till antal, oerfaren och obeprövad. Det kan vara svårt, även för en erfaren investerare, att på ett tidigt stadium rätt värdera ledningens kvalitet eller lämplighet i ett specifikt fall.

Tendensen är emellertid helt klar
– investerarna koncentrerar sig allt mer på att värdera ledningens eller entreprenörens förmåga att leda och utveckla verksamheten, eftersom framgångsrika företag i regel domineras av en stark ledare.

I kapitel 4 nämndes några viktiga personliga egenskaper som
investerarna uppskattar hos en tillväxtföretagare – entusiasm, målmedvetenhet, öppenhet, ödmjukhet, tydlighet och realism. Till dessa kan läggas ytterligare några typiska egenskaper för den framgångsrike entreprenören:

  • marknadsinstinkt
  • handlingskraft
  • bra säljare
  • ärlighet.

Hur många tillväxtföretagare känner igen sig i vår beskrivning? Troligen långtifrån alla. Men äger Du någon eller några av dessa egenskaper i kombination med envishet och mod så är prognosen god att Du förr eller senare blir en framgångsrik tillväxtföretagare!

 

Välj kommun från listan