Startsida
av ALMI
ALMI
0 foruminlägg
22 artiklar

Avtal

 

De flesta avtal som vi träffar gör vi helt utan skriftligt undertecknade dokument. Det kan vara allt från enklare överenskommelser med familjen till löpande leveransavtal för företaget. Vissa avtal kräver mer noggrann eftertanke än andra.

Det är dock alltid viktigt att se konsekvenserna av ett ingånget avtal oavsett om det är muntligt eller skriftligt. Ett av de största problemen med muntligt ingångna avtal är just att parterna efter en tid inte längre kommer ihåg vad de bestämde från början eller så har de olika uppfattningar om vad de avtalat om. Det är därför viktigt att kontrollera noggrant om du och din avtalspartner verkligen menar samma sak.

  • Träffa avtal = sluta avtal = komma överens om något, muntligt eller skriftligt.
  • Ett ingånget avtal = ett avtal som redan är träffat.
  • Situationen vid ingående av ett avtal = förhållandena för parterna just när avtalet träffas.
  • Inte anses bindande = en domstol kan besluta att avtalet inte är rimligt och att det inte skall gälla.

En vanlig uppfattning är att jag inte kan kräva ett skriftligt besked eller ett avtal för då kommer motparten tro att jag inte litar på denne. Rör sig överenskommelsen om ett enkelt köp, kan det ibland räcka med en skriftlig offert eller ett e-postbrev där du skriver ner hur du uppfattat överenskommelsen. Är det fråga om avtal som löper över tiden bör du alltid se till att få ett skriftligt avtal. Din avtalspartner kan ju ändra sig efter en tid.

Lagstiftningen när det gäller avtal och köp är inte tvingande. Enligt lagen är i princip alla näringsidkare lika starka i en avtalssituation. Detta innebär att en överenskommelse mellan två näringsidkare i princip kan se ut hur som helst, med vissa undantag. Det är dessutom viktigt att ett avtal är frivilligt. Om det fanns en tvingande situation vid ingående av avtalet kan avtalet inte anses bindande för den part som utsatts för tvånget.

Köp

 

När du sluter avtal om köp av en vara finns det ett par saker som du bör vara extra uppmärksam på. För det första är det vad parterna kommer överens om som avgör om den levererade varan är felfri eller inte. Detta innebär att det inte finns något objektivt rätt eller fel. Bedriver du din verksamhet i en gammal byggnad med sluttande golv och skeva fönster så måste snickaren som du anlitar göra fönstren specialanpassade. Det innebär troligen att fönstren kommer att vara skeva vid leverans. Skulle de inte vara skeva skulle fönstren vara felaktiga enligt köplagen.

  • Fått en vara i besittning = tagit emot en levererad vara så att den är tillgänglig för hantering och användning.

Det andra du bör vara uppmärksam på är vilka leveransvillkor som gäller vid köpet. Skall du hämta varan i butik, s.k. hämtköp, uppstår sällan några problem. Du ansvarar för varan så snart du fått varan i din besittning. Vid transportköp skall vara som du beställt transporteras från en annan ort till ditt företag. Huvudregeln är då att ansvaret för varan övergår till dig som köpare redan då varan lämnar säljarens fabriksport eller lager. Det finns dock andra transportvillkor som gör att ansvaret för varan går över till dig som köpare först då du fått den levererad. Om transportvillkor kan du lära dig mer på hemsidan för International Chamber of Commerce.

Trasiga lampor

Emma och Marco har gjort en större beställning av lampor till butiken. Höstmörkret hade börjat lägga sig och det var dags att marknadsföra ljussättningen i hemmet. När leveransen av varorna anlände från leverantören upptäckte de att en kartong med golvlampor var trasig. Alla lampor låg huller om buller i kartongen och alla lampor var skadade på ett eller annat sätt. ”Då är det bara att ringa till leverantören”, suckade Emma och gick in på kontoret. ”Hej, det här är Cosi Design AB i Småstad. Vi har precis fått leveransen av lamporna, men en av kartongerna har vält under transporten och lamporna har gått sönder.
 
””Jaha, det var ju tråkigt”, svarade leverantören, ”om du vill så skickar vi gärna en ny kartong med lampor till er, men då får ni betala på nytt. Enligt offerten vi skickade gäller "Fritt Fabrik" som leveransvillkor så det är faktiskt ni som är ansvariga för varorna under transporten.”

”Det står det väl inget om i offerten”, sa Emma, som nu började bli lite upprörd.

”Jodå, vi använder alltid villkoret ”Fritt Fabrik”. ”Vad innebär det?”, frågade Emma.
”Jo, det innebär att vi tar ansvar för att leverera felfria varor till vår fabriksport och att ni ansvarar för godset under transporten. Ni får vända er till transportföretaget och kräva dem på ersättning.”

”Hur gick det?”, frågade Marco när Emma kom ut i butiken igen. ”När kommer de nya varorna?” ”Ja”, svarade Emma dröjande, ”de tycker att det är vårt ansvar eftersom vi godkänt deras leveransvillkor "Fritt Fabrik". Vi får vända oss till transportföretaget för att få någon ersättning”. ”Jaha” suckade Marco, ”ytterligare saker att lära sig när man är ny som företagare - transportvillkor!”

Taggar:

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.