Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

BAS-kontoplan

Dela artikeln
onsdag, 18 juni 2014 0

BAS-kontoplanen är till för att hjälpa företag att organisera bokföringens konton. På så vis underlättar det för företaget att se till att deras redovisning fungerar på ett effektivt sätt. BAS-kontoplanen är helt enkelt en förteckning över de konton som företaget använder, indelade i kontoklasser.

Det finns inga lagregler som tvingar ett företag att använda en viss kontoplan utan företaget kan anpassa kontoplanen efter inriktning och storlek. Dock är det så att de flesta företag ändå väljer att använda sig av BAS-kontoplanen då den varje år uppdateras och finns i två olika utformningar. En som är lämplig för faktureringsmetoden och en som är anpassad för kontantmetoden. Många väljer även att utgå från BAS-kontoplanen för att sedan ta ut de konton som används och göra en egen version av den.

BAS-kontoplanens uppbyggnad

BAS-kontoplanen är uppbyggd på fyra huvudprinciper:

 • För affärsredovisning
 • För dubbel bokföring
 • För att passa bokföringslagen och årsredovisningslagen
 • Resultatkontona är indelade i inkomst och utgiftsslag

Den är även uppbyggd på ett enkelt sätt så att det ska underlätta för företagen att följa den och de olika kontona fungerar så här.

 

Debet

Kredit

Tillgångar

Tillgångsökning

Tillgångsminskning

Skulder

Skuldminskning

Skuldökning

Inkomster

Inkomstminskning

Inkomstökning

Utgifter

Utgiftsökning

Utgiftsminskning

Kontoplanen är även uppdelad i olika kontoklasser enligt följande:

 • Klass 1: Tillgångskonton
 • Klass 2: Eget Kapital/skulder
 • Klass 3: Inkomster/intäkter
 • Klass 4: Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster
 • Klass 5-6: Övriga externa utgifter/kostnader
 • Klass 7: Utgifter/kostnader för personal och avskrivningar
 • Klass 8: Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader

Det finns även kontoklasser som heter 9 och 0 men de används endast för internt bruk.

Skillnader i BAS-kontoplan mellan faktureringsmetoden och kontantmetoden

Något som kan vara bra att tänka på är att den BAS-kontoplan som används för faktureringsmetoden BAS20** innehåller fler konton än BAS 20** K1 som kan används för företag som använder kontantmetoden.

I BAS 20** K1 finns det till exempel bara ett konto för kundfordringar medan BAS 20** som används för faktureringsmetoden har en hel kontogrupp för kundfordringar. 

BAS-kontoplanen uppdateras ständigt och vill du hitta den senaste versionen så finns den på www.bas.se

Ordlista & Bokföringsexempel

Här hittar du exempel hur du redovisar olika inköp, intäkter, samt förklaringar av bolagsformer och andra termer inom företagsekonomi. Fler tips om bokföring i bolaget har du här.

Hur du starta enskild näringsverksamhet

Hur aktiebolag fungerar

Starta handelsbolag

Starta ekonomisk förening

Hur starta egen ideell förening

 

Bokföringslagen och olika skyldigheter företagare har

Olika principer i bokföringen

Olika budgetar och deras syften

BAS-kontoplan

Faktureringsmetoden

Kontantmetoden

 

Skatter i aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag

Periodisering

Hur man rättar felaktiga verifikationer

Observationskontot

Procentsatser och belopp 2014

Så går avstämningen till

 

Bokföring av mobiltelefon och fast telefon

Bokföring av internetanslutning

Bokföra årets vinst eller förlust

Bokföring av reklam och sponsring

Bokföra förmåner

Bokföring av bil

Bokföring av inventarier

Bokföring av företagsförsäkringar

Exempel hur man bokför banktransaktioner

Så bokför man traktamenten

Bokföra eget kapital i enskild firma

Bokföring av personalkostnader

Bokföring av representation

 

Avsättning till periodiseringsfond

Avdrag och bokföring av kontor

 

Bokföra försäljning av varor och tjänster

Bokföra inköp av varor och tjänster

Försäljning av varor och tjänster inom EU

Försäljning av varor och tjänster utanför EU

Inköp av varor tjänster från annat EU land

Inköp av varor tjänster från länder utanför EU

Det gäller vid bokföring av moms

Moms vid handel med utlandet

 

Välj kommun från listan