Startsida
av ALMI
ALMI
0 foruminlägg
22 artiklar
Varorna eller tjänsterna är färdigutformade. Du får vara verksam som företagare inom de ramar som avtalet bestämmer. Varor måste i många fall köpas från franchisegivaren. Utbildning i konceptet kan vara obligatorisk och kan även innebära en deltagaravgift. Direktuppkoppling från kassaapparat till franchisegivare är också något som kan ingå i avtalet.

 

Det är sällan fritt att överlåta avtalet och verksamheten till någon annan utan franchisegivarens medgivande. Ta reda på hur det fungerar om du vill driva verksamheten några år för att sedan överlåta till annan eller avveckla! Senare kan du ju längta efter att starta något alldeles eget, efter egna idéer.

Franchisegivaren tjänar sina pengar på sätt som kan variera mellan olika franchisegivare. Det kan vara en grundavgift men också en årlig avgift. En annan metod är att franchise-givaren tjänar på de varor du köper.
Att franchisegivaren tjänar på att det går bra för dig kan kännas tungt men kan också vara en fördel om det innebär att du som nystartare och företagare får en nyttig uppbackning.

Fördelar och nackdelar/fällor

Fördelen med franchiseavtal är att företagskonceptet är utprovat. Nyutveckling behövs inte. Ofta är det bara att kliva in och sätta igång med all energi. Det kan passa just dig, men det kan också bli alldeles fel om du inte ser upp.

 • Se upp med franchisekoncept som är nya och mindre utprovade!
 • Se upp med franchisekoncept som har en liten förtjänstmarginal. De fasta kostnaderna och avgifterna till franchisegivaren måste fram först.
 • Gör din egen budget! Lita inte på franchisegivarens standardbudget!
 • Passar du som person för detta franchisekoncept?
 • Läs avtalet tillsammans med rådgivare!
 • Gör din egen bedömning av om franchisekonceptet fungerar på den marknad du tänkt dig! Är konceptet importerat så fungerar det kanske inte här.
 • Var noga med att förstå alla kostnader som avtalet medför!
 • Se vilket marknadsområde som du får ensamrätt till! Finns det överlappning med andra franchisetagare? Vad kan det medföra?
 • Bedöm om franchisegivaren kommer att vara ett stöd för dig i verksamheten.
 • Be om kontaktuppgifter till andra franchisetagare!
 • Vad gäller om du vill komma ur avtalet?  


Lagen ger dig rätt att i god tid innan avtal tecknas få all nödvändig information från franchisegivaren.

Gå igenom hemsidan för Svenska Franchiseföreningen, franchiseforeningen.se Där finns bl.a. en checklista för franchiseavtal, etiska regler för franchisegivare och en bra broschyr. Observera att det finns franchisegivare som inte är anslutna till Svenska Franchiseföreningen och den policy som föreningen arbetar efter.

franchisenet.se får du ytterligare information och dessutom tips om franchisekoncept som man kan ansluta sig till.

Här kan du läsa mer om hur du köper/startar eget med franchise.

Taggar:

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.