av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se
46 foruminlägg
1259 artiklar
Saknas idéer men finns viljan att starta eget ändå? Det går att driva företag utan att hitta en egen affärsidé genom att hyra in någon annans etablerade affärskoncept. Modellen kallas franchising.

 

Franchising är en företagsmodell som är på en stark frammarsch och alltfler varumärken väljer att saluföra sina produkter genom franchisetagare. Konceptet bygger på ett samarbete mellan flera mindre företag som samarbetar tätt och som kan få ett storföretags alla fördelar utan att bli tungrott.

Franchising som utvecklingsstrategi

Franchising används som en strategi i affärsutvecklingen av ett företag. Istället för att själv öppna butiker och driva dessa, väljer företaget att hyra ut sin affärsidé till andra företag. Franchiseföretagen å andra sidan hyr en affärsidé och får rätten att använda ett väl beprövat och lyckat affärskoncept. På så sätt minskar riskerna för båda parter. Franchisegivaren slipper dyra omkostnader för nya butiker och franchisetagaren slipper utveckla ett helt nytt affärskoncept.

Olika ansvarsområden.

I en franchisingrelation delas risker och ansvar upp mellan samarbetsparterna. Franchisegivaren ser till att leverantörskedjor, sortiment, rikstäckande reklam och marknadsföring, utbildning och kunskapsbanken hålls uppdaterade och fungerar.

Franchisetagaren ser till att ta hand om kunderna och har en stor uppgift i att bidra till att varumärket stärks genom att driva företaget på ett professionellt och servicemässigt sätt.

Franchisetagarens fördelar

 

Fördelen med att vara franchisetagare är många. Ett franchisingföretag hyr i grunden någon annans affärskoncept. Affärskonceptet är väl utvecklat och organiserat och varumärket är ofta välkänt. Genom att få tillgång till ett välkänt varumärke och en stor organisationsstruktur med internutbildningar och rådgivning vid starten minskar risken för att misslyckas. Dessutom slipper företagaren själv utveckla affärsstrategi, koncept och sedan skapa en marknad för produkterna företaget erbjuder.

Ett franchiseföretag löper också en mindre risk att misslyckas än ett företag som vilar på en helt egen ide. Konceptet är ju redan inarbetat. Det är också ett ganska trivsamt sätt att driva företag på för den som inte tycker om att stå ensam i toppen. Andra franchisetagare inom samma koncern bildar ett socialt nätverk som har nytta av varandra.

Nackdelar med franchise

Franchising innebär ett ömsesidigt och tätt samarbete mellan franchisegivaren och franchisetagaren. Det innebär att franchisetagaren inte kan styra sitt företag som han eller hon tycker, utan måste få godkänt av franchisegivaren för att genomföra förändringar. Olika franchisegivare ställer olika krav och kostnader på franchisetagarna. 

 

Franchisegivarna får ibland kritik för att de försöker ta ut en alltför stor kostnad från sina franchisetagare. Det handlar då om oseriösa företag som mer eller mindre försöker sko sig på andras företag och andras slit. Det gäller att hitta ett seriöst franchiseföretag att samarbeta med.

Höga kostnader vid start

Vid starten av ett franchiseföretag kan kostnaderna bli ganska höga. Inträdesavgiften är ofta ganska ansenlig. Dessutom måste mängder med skyltar, inventarier och annat köpas in som är en del av affärskonceptet. Oftast är interiörer och utseende på till exempel en butik eller restaurang hårt reglerad och det är svårt att få ner kostnaderna för detta. I vissa fall kan det vara svårt att få bärighet, efter att alla kostnader betalats. Och arbetsinsatsen blir inte mindre för att det handlar om ett franchiseföretag. Oavsett vilken typ av företag man är villig att satsa på gäller det att våga jobba ordentligt för att nå framgång.

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.