Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Bokföring av bil

Dela artikeln
tisdag, 17 juni 2014 0
Bokföring av bil

Inköp av bil

Om företaget köper in en personbil eller mindre lastbil med en maximal vikt på 3500 kg så sätts alla utgifter som kopplas till köpet upp på konto 1240 (Bilar) i balansräkningen och räknas därmed som en tillgång. Hit hör bland annat registreringsavgifter, tullkostnader, moms och alkolås. Skulle du sedan sälja bilen så måste du kreditera bort det ursprungliga anskaffningsvärdet från kontot.

Alla de löpande utgifter som går att härleda till företagets köpta eller leasade bil ska enligt BAS-kontoplanen bokföras under kontogrupp 56**. Man kan välja att använda ett eller flera konton beroende vilka sorters utgifter man har och hur tydliga man vill att de ska vara.

En delägare i en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag kan ta upp bilförmånen som en skattepliktig intäkt i bokföringen eller i inkomstdeklarationen.

Avdragstips: Dra av bilkostnader för tjänstebil och drivmedel

Exempel på inköp av bil utan momslyft

En bil köps in för 100 000 kronor med ett betalkort som är kopplat till konto.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1240

Bilar och andra transportmedel

100000

 

1930

Konto

 

100000

Leasing/hyra av bil

Vid leasing/hyra av bil brukar man oftast betala en månadskostnad eller kvartalskostnad för bilen men i många fall är den första betalningen extra stor. Den brukar kallas för en första förhöjd avgift och bokförs därmed som en tillgång. Sedan portionerar man ut den som en leasingavgift under hela leasingtiden som normalt är 36 månader.

Exempel på leasing av personbil

Låt säga att leasingavgiften ligger på 4000 kronor i månaden inklusive moms, då kan man bokföra så här.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

5615

Leasing av personbilar

3600

 

2641

Moms

400

 

1930

Konto

 

4000

Betalning av trängselskatt

I Stockholm betalar man trängselskatt när man åker in och ut genom tullarna. Åker man då där med en leasingbil så är det brukaren som är ansvarig för betalningen och inte ägaren. Det är alltså denne som ska betala in trängselskatten. Trängselskatten är inte momspliktig och skatten är avdragsgill både hos företaget och för privatpersoners tjänsteresor. Normalt debiterar man då konto 5616 (trängselskatt, avdragsgill).

Betalning av parkeringsböter

Parkeringsböter ses som en löneförmån och är därmed inte avdragsgill. Det spelar ingen roll om den felaktiga parkeringen skett privat eller i tjänsten. Om företaget däremot inte väljer att hantera boten som en löneförmån så kan de hantera den som ett utlägg företaget haft för den anställde, dvs. avdrag på lön.

Moms vid inköp/leasing av bil

De flesta utgifterna som man stöter på är momsbelagda men det är viktigt att tänka på att all moms inte är avdragsgill i sin helhet.

  • I normalfallet är inte momsen avdragsgill vid köp av bil utan ingår i anskaffningsvärdet. 
  • Köper företaget däremot in en taxibil, begravningsbil, körskolebil eller en bil för uthyrning så är momsen avdragsgill i sin helhet oavsett hur mycket bilen används.
  • Om företaget hyr eller leasar en bil så är halva momsen avdragsgill om bilen används i ”ringa omfattning” dvs. minst 300 mil per år. Resterande moms redovisas sedan på kontot 5615 (Leasingavgift för personbil).
  • Företagets utgifter såsom drivmedel, tvätt, reparationer och tillbehör är momsbelagda och den momsen är även helt avdragsgill.

Ordlista & Bokföringsexempel

Här hittar du exempel hur du redovisar olika inköp, intäkter, samt förklaringar av bolagsformer och andra termer inom företagsekonomi. Fler tips om bokföring i bolaget har du här.

Hur du starta enskild näringsverksamhet

Hur aktiebolag fungerar

Starta handelsbolag

Starta ekonomisk förening

Hur starta egen ideell förening

 

Bokföringslagen och olika skyldigheter företagare har

Olika principer i bokföringen

Olika budgetar och deras syften

BAS-kontoplan

Faktureringsmetoden

Kontantmetoden

 

Skatter i aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag

Periodisering

Hur man rättar felaktiga verifikationer

Observationskontot

Procentsatser och belopp 2014

Så går avstämningen till

 

Bokföring av mobiltelefon och fast telefon

Bokföring av internetanslutning

Bokföra årets vinst eller förlust

Bokföring av reklam och sponsring

Bokföra förmåner

Bokföring av bil

Bokföring av inventarier

Bokföring av företagsförsäkringar

Exempel hur man bokför banktransaktioner

Så bokför man traktamenten

Bokföra eget kapital i enskild firma

Bokföring av personalkostnader

Bokföring av representation

 

Avsättning till periodiseringsfond

Avdrag och bokföring av kontor

 

Bokföra försäljning av varor och tjänster

Bokföra inköp av varor och tjänster

Försäljning av varor och tjänster inom EU

Försäljning av varor och tjänster utanför EU

Inköp av varor tjänster från annat EU land

Inköp av varor tjänster från länder utanför EU

Det gäller vid bokföring av moms

Moms vid handel med utlandet

 

Välj kommun från listan