Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Bokföring av personalkostnader

Dela artikeln
måndag, 23 juni 2014 0

Alla personalkostnader brukar redovisas i BAS-kontoplanens kontoklass 7. Hit hör inte bara löner utan även arbetsgivaravgifter, traktamenten, hälsovård och andra sorters ersättningar till personalen.

Bokföring av löner

Man brukar ju skilja på bruttolön och nettolön men i bokföringen använder vi oss av bruttolönen dvs. den lön som den anställde och arbetsgivaren kommer överens om. I bokföringen skiljer man oftast även på löner beroende på vad den anställde arbetar med såsom löner till kollektivanställda (7010), löner till tjänstemän (7210) och löner till företagsledare (7220).

Samtidigt som man bokför en speciell lön så ska även alla andra transaktioner som rör just den lönen bokföras. Hit hör arbetsgivaravgifter, AFA-avgifter och skatter. Ibland ska även vissa avgifter dras från lönen såsom fackavgifter och måltidskuponger. Man ska även boka upplupen semesterersättning och sociala avgifter om det finns med.

Har man däremot en enskild firma så ska man komma ihåg att den ersättning man tar ut därifrån inte är en lön och bokförs därför inte under kontoklass 7.

Semesterlöner

I normalfallet ska en anställd få semesterlön under sin semester. Den lönen har ju den anställde tjänat in under intjänandeåret då semesterlönen är 12 procent. I vissa fall har man kommit överens om annan procentsats eller andra semesterersättningar och då är det dem som gäller.

Semesterlönen kostnadsför man i samband med varje löneutbetalning. Man bokför då på konto 7090 för arbetare och på konto 7290 för tjänstemän och företagsledare.

A-skatt och arbetsgivaravgifter

Som arbetsgivare är du skyldig att dra av A-skatt från dina anställdas bruttolöner inklusive diverse förmåner. Vilken procentsats du ska dra av beror på vilken kommun den anställde tillhör. Är du osäker på skatten i just den kommunen så kan du få den av Skatteverket.

För alla anställda som tjänar mer än 1000 kronor på ett år ska företaget även betala in arbetsgivaravgifter för all uppbokad lön och alla förmåner som är skattepliktiga. Uppbokningen görs månadsvis och betalningen sker till Skatteverket månaden efter. Har du stående betalningar av arbetsgivaravgifter så kan det vara smidigt att lägga in en automatkontering så slipper du varje månad göra samma bokning.

Alla som redovisar skatt till Skatteverket ska ha ett eget skattekonto där man redovisar och registrerar alla betalningar varje månad.

I samband med skattedeklarationen ska kontot för lagstadgade sociala avgifter (2730) nollställas och bokas mot skattekontot (1630).

Exempel på bokföring av lön

Du har betalat ut lön till en anställd på 12300 kronor. Samtidigt har det dragits 300 kronor för en fackföreningsavgift. Skatt har dragits med 3610 kronor och arbetsgivaravgiften som vi i detta fall använder 32 % har dragits på 3936 kronor.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

7010

Lön kollektivanställda

12300

 

7511

Sociala avgifter

3936

 

2710

Personalskatt

 

3610

2794

Fackföreningsavgifter

 

300

1930

Konto

 

8390

2730

Sociala avgifter och speciell löneskatt

 

3936

Exempel på bokföring av semesterlön

När semesterlönen betalas ut så tömmer man kontot för upplupna semesterlöner och sätter in dem på kontot.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

2920

Upplupna semesterlöner

12300

 

1930

Konto

 

8690

2710

Personalskatt

 

3610

Ordlista & Bokföringsexempel

Här hittar du exempel hur du redovisar olika inköp, intäkter, samt förklaringar av bolagsformer och andra termer inom företagsekonomi. Fler tips om bokföring i bolaget har du här.

Hur du starta enskild näringsverksamhet

Hur aktiebolag fungerar

Starta handelsbolag

Starta ekonomisk förening

Hur starta egen ideell förening

 

Bokföringslagen och olika skyldigheter företagare har

Olika principer i bokföringen

Olika budgetar och deras syften

BAS-kontoplan

Faktureringsmetoden

Kontantmetoden

 

Skatter i aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag

Periodisering

Hur man rättar felaktiga verifikationer

Observationskontot

Procentsatser och belopp 2014

Så går avstämningen till

 

Bokföring av mobiltelefon och fast telefon

Bokföring av internetanslutning

Bokföra årets vinst eller förlust

Bokföring av reklam och sponsring

Bokföra förmåner

Bokföring av bil

Bokföring av inventarier

Bokföring av företagsförsäkringar

Exempel hur man bokför banktransaktioner

Så bokför man traktamenten

Bokföra eget kapital i enskild firma

Bokföring av personalkostnader

Bokföring av representation

 

Avsättning till periodiseringsfond

Avdrag och bokföring av kontor

 

Bokföra försäljning av varor och tjänster

Bokföra inköp av varor och tjänster

Försäljning av varor och tjänster inom EU

Försäljning av varor och tjänster utanför EU

Inköp av varor tjänster från annat EU land

Inköp av varor tjänster från länder utanför EU

Det gäller vid bokföring av moms

Moms vid handel med utlandet

 

Välj kommun från listan