Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer
Välkommen, Gäst
E-post: Lösenord: Kom ihåg mig

ÄMNE: Varuinköp, resultat och beskattning

Varuinköp, resultat och beskattning 24 aug 2013 14:25 #47642

Hej,

Jag har sedan flera år tillbaka en enskild firma, där jag hittills endast arbetat som konsult och i praktiken sålt tjänster. Jag står nu inför uppstart av en parallell verksamhet där jag kommer att sälja produkter (elektronik).

Min fråga gäller varuinköp(kostnader) i relation till årets intäkter och dess påverkan på årets resultat. Tidigare har jag endast redovisat inköp av förbrukningsinventarier(med skattemässiga avdrag om 20% per år i 5 år). Frågan är hur jag redovisar inköp av varor(ämnade till försäljning), och hur det påverkar årets skattemässiga resultat?

Låt säga att jag köper in varor för 1 milj. kr under året, och samtidigt har intäkter (ifrån blandade verksamheter) på 1 milj. kr - hur påverkar det årets resultat? Kan jag belasta årets resultat med hela kostnaden för varuinköpen, och hur redovisar jag isåfall detta? I mitt fall handlar det om inköp av demoprodukter (enskilda exemplar), där jag inte kommer att ha ett "varulager" i egentlig mening. Jag är dock osäker på hur dessa varuinköp ska klassificeras, bokföras och påverka verksamhetens resultat.

Glad för hjälp och vägledning!
Senast redigerad: 24 aug 2013 16:11 av Marcus.

Re: Varuinköp, resultat och beskattning 24 aug 2013 15:27 #47643

Hej
Förbrukningsmtrl-20% avdrag??? En avdragsgill kostnad i sin helhet
Varuinköp för vidareförsäljning(!) (Inte demovaror då???)
Ditt exempel varuinköp 1 mille. Vid bokslutet inventeras lagret och befinns t.ex. vara värt ½ mille. Resultatet, annat okänt, att beskatta blir då 1 - ½ = ½ mille dvs de förbrukade/sålda varorna blir - naturligtvis- en kostnad medan de som inte sålts normalt har ett värde och då tillgångsbokas.
saldosystem.se

Re: Varuinköp, resultat och beskattning 24 aug 2013 16:07 #47645

Tack för svar!

Förtydligande. Min fråga gäller i första hand inköp och redovisning av demoprodukter, vilka inte kommer kommer att säljas förrän tidigast efter 2-3 år. Redovisas dessa varor annorlunda (förbrukningsinventarier?) mot inköp av produkter för direkt vidareförsäljning?

Re: Varuinköp, resultat och beskattning 24 aug 2013 16:28 #47646

Hej -och mitt avslut här
Endast varor du köper för vidareförsäljning bokförs i kontoklass 4, vanligtvis konto 4010. Demona är knappast att betrakta som förbrukningsmtrl utan fastmer här som en försäljningskostnad i kontoklass 5. Jämför här med kontorskostnader i kontoklass 6. Vid bokslutet kan man sedan periodisera (oftast beroende på resultat) tillgångsboka, "överblivna mängder" som i ditt fall med beräknad åtgång först om 2-3 år. Välkommen till Älvsjömässan Eget Företag 3 - 5 oktober där jag ställer ut och håller mina seminarier. saldosystem.se

Re: Varuinköp, resultat och beskattning 24 aug 2013 17:06 #47647

OK...

Om jag bokför dessa demoprodukter i kontoklass 5 (försäljningskostnad), kan jag ta upp hela kostnaden då och praktiken kvitta det mot årets intäkter? Om ja, hur hanterar jag det vid en framtida försäljning av dessa produkter?

Välj kommun från listan