Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer
Välkommen, Gäst
E-post: Lösenord: Kom ihåg mig

ÄMNE: Uttag av varor

Uttag av varor 28 nov 2018 19:59 #58558

Jag har enskild firma o har köpt in sportartiklar från ett företag i Tyskland. De fakturerade mig utan moms.
Nu vill jag ta ut en artikel för eget bruk, hur bokför jag detta?
Artikeln köptes in för ca 120 kr styck (ingen moms). När jag säljer dem så är priset 144 kr plus moms.

Uttag av varor 01 dec 2018 13:30 #58579

Genom att du är momsredovisningsskyldig ska det bokföras på intäktskonto (Kredit), utgående moms (Kredit) och Eget uttag (Debet) enligt:

Kredit 3xxx Momspliktiga uttag....................................144
Kredit 26xx Utgående moms egna uttag....................36
Debet 20xx Egna uttag.......................................................180

Att du köpt in artikeln utan moms har ingen betydelse.

Uttag av varor 07 dec 2018 13:16 #58627

OK tack för svar, men jag hittade på BL Informations sida detta:
Uttag av varor och andra tillgångar

Tar du ut varor eller andra tillgångar ska du bokföra värdet av uttaget som inkomst i företaget.
Företagarens uttag av varor, inventarier eller andra tillgångar ur företaget ska redovisas på samma sätt och till samma belopp som vid en försäljning, dvs uttaget anses ha gjorts till marknadsvärdet inklusive moms.
Tar du ut en tillgång som företaget har lyft moms på vid inköpet ska du redovisa uttagsmoms. Uttagsmomsen beräknas på tillgångens inköpsvärde (alternativt självkostnaden). Den inkomst som företaget ska ta upp som intäkt motsvaras då av marknadspriset inklusive moms minskat med uttagsmomsen.

EX:
Jonas driver en vitvarubutik och tar ut en frysbox för privat bruk. Frys­boxens marknadsvärde är 12 000 kr [2011] inklusive moms. Uttagsmoms [2612] ­redovisas på frysens inköpsvärde som är 7 000 kr (exklusive moms). Uttagsmomsen blir då 1 750 kr (0,25 x 7 000 kr). Som momspliktig intäkt [3401] tar han upp 7 000 kr och som momsfri intäkt [3404] tar han upp mellanskillnaden på 3 250 kr (12 000 – 7 000 – 1 750).

Där verkar det ju ha betydelse om man lyft moms eller inte vid inköpet...så vilket är rätt?

Uttag av varor 07 dec 2018 15:17 #58628

BL Info verkar ju ha grävt djupt i hur uttaget ska bokföras, så det är nog absolut rätt att momsen vid eget uttag ska tas upp med ett belopp som max motsvarar ingående moms vid inköpet av aktuell vara. Sen är ju frågan om vad som anses vara ingående moms vid ditt aktuella inköp eftersom du vid det bör ha bokfört en fiktiv ingående moms (som kvittades mot en fiktiv utgående moms).
 

Välj kommun från listan