Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Kassalikviditet och balanslikviditet

Dela artikeln
måndag, 14 mars 2016 0
Hur du beräknar Kassalikviditet och Balanslikviditet med formel Hur du beräknar Kassalikviditet och Balanslikviditet med formel Text av John Knutsson

Nyckeltalet kassalikviditet definieras som kvoten mellan omsättningstillgångar exklusive varulager och kortfristiga skulder.

Beräkning - formel

Kassalikviditet beräknas enligt följande:

Omsättningstillgångar – varulager / Kortfristiga skulder

En kvot på 100 % eller mer betyder att företaget kan betala av alla sina kortfristiga skulder direkt. Om kvoten är mindre än 100 % och varulagret inte kan omsättas omgående, måste företaget antingen avveckla anläggningstillgångar och fasta produktionsresurser, eller låna långfristigt för att kunna betala kortfristiga skulder. Båda alternativen leder oundvikligen till att företaget försvagas. Det är därför mycket viktigt att bevaka och styra den kortsiktiga balansen.

Om varulagret inkluderas i omsättningstillgångarna kallas talet för balanslikviditet.

Balanslikviditet beräknas enligt följande:

Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder

Balanslikviditeten bör bedömas parallellt med kassalikviditeten. Eftersom den enda del som skiljer talet från kassalikviditeten är varulagret, bör detta tal vid en effektiv lagerhantering ligga så nära kassalikviditeten som möjligt. Ju högre gapet mellan kassa- och balanslikviditeten är, desto mer kapital binds i lager, med ränteförluster och inkuransrisker som följd.

Avslutande kommentarer om dessa nyckeltal

Balanslikviditet är ett mycket enkelt nyckeltal. Det handlar ju egentligen bara om att se hur mycket tillgångar du har i företaget som du kan sälja direkt för att betala dina skulder. Har du lika mycket värde i omsättningstillgångar som du har skulder, så innebär det att om du skulle behöva betala dina skulder direkt så kan du sälja dina omsättningstillgångar för att betala dem (obs! Skilj omsättningstillgångar och anläggningstillgångar åt). Det är helt enkelt ett nyckeltal för att beräkna om du har uppbackning för dina skulder om det skulle behövas, oavsett hur det går i den löpande verksamheten.

Kassalikviditet är annorlunda dock. Det räknar bort de tillgångar som utgörs av varulagret. Om du behöver betala dina skulder omgående och skulle behöva sälja omsättningstillgångar för att kunna åstadkomma detta men ändock inte vill eller kan bli av med varulagret för att betala dessa skulder, så ska du använda nyckeltalet kassalikviditet.

Alternativet till omvandling av omsättningstillgångar till kapital för att betala skulder är helt enkelt att låna pengar. Du bör gardera dig och veta om du kan omvandla omsättningstillgångar till kapital eller ta tillräckliga lån för att betala kortfristiga skulder, vid en eventuell kris i den löpande omsättningen.

Lär dig fler nyckeltal här

Ordlista & Bokföringsexempel

Här hittar du exempel hur du redovisar olika inköp, intäkter, samt förklaringar av bolagsformer och andra termer inom företagsekonomi. Fler tips om bokföring i bolaget har du här.

Hur du starta enskild näringsverksamhet

Hur aktiebolag fungerar

Starta handelsbolag

Starta ekonomisk förening

Hur starta egen ideell förening

 

Bokföringslagen och olika skyldigheter företagare har

Olika principer i bokföringen

Olika budgetar och deras syften

BAS-kontoplan

Faktureringsmetoden

Kontantmetoden

 

Skatter i aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag

Periodisering

Hur man rättar felaktiga verifikationer

Observationskontot

Procentsatser och belopp 2014

Så går avstämningen till

 

Bokföring av mobiltelefon och fast telefon

Bokföring av internetanslutning

Bokföra årets vinst eller förlust

Bokföring av reklam och sponsring

Bokföra förmåner

Bokföring av bil

Bokföring av inventarier

Bokföring av företagsförsäkringar

Exempel hur man bokför banktransaktioner

Så bokför man traktamenten

Bokföra eget kapital i enskild firma

Bokföring av personalkostnader

Bokföring av representation

 

Avsättning till periodiseringsfond

Avdrag och bokföring av kontor

 

Bokföra försäljning av varor och tjänster

Bokföra inköp av varor och tjänster

Försäljning av varor och tjänster inom EU

Försäljning av varor och tjänster utanför EU

Inköp av varor tjänster från annat EU land

Inköp av varor tjänster från länder utanför EU

Det gäller vid bokföring av moms

Moms vid handel med utlandet

 

Välj kommun från listan