av John Knutsson
John Knutsson
jur. kand. på Juristfirma John Knutsson i Malmö
2 foruminlägg
110 artiklar
Skatteplaneringstips i AB #7

 

Om du får avsevärda vinster i ditt bolag är följande alternativ intressant för dig. Då menar vi vinster där vinsten är så hög att du för länge sedan utnyttjat kapitalvinstbeskattning på kvalificerade andelar om 20 % upp till det s.k. gränsbeloppet (3:12 reglerna).

Vad du i detta fall bör göra om du vill ha ut vinsterna lågbeskattat är att lägga bolaget i karantän i 5 år. Avsikten med att lägga ett bolag i karantän är att aktierna efter 5 år inte längre ska anses vara kvalificerade. Om ägaren eller närstående inte anses verksam i betydande omfattning i bolaget under en femårsperiod kommer nämligen aktierna inte anses kvalificerade från och med det sjätte året. Detta förutsatt att ägaren eller närstående inte heller anses verksam i betydande omfattning under det sjätte året. För ägare av onoterade bolag vars aktier inte är kvalificerade gäller att utdelning beskattas med 25 procent. Räknar man även in den tidigare betalda bolagsskatten på 21,4 %, blir det totala skatteuttaget på sådana utdelningar 41,05 procent. (Om du har 100 kr och bolagsskatten på den är 21,4 % har du 78,6 kr kvar. Om du har kapitalvinstbeskattning på 78,6 kr blir det 25 % skatt på detta nettobelopp vilket blir 19,65 kr. Adderar du 21,4 kr och 19,65 kr blir det 41,05 kr. 41,05 kr av 100 kr är 41,05 %.) Det är bara ca fyra procentenheter (3,93) högre än den lägst beskattade utdelningen på kvalificerade aktier.

Från och med 1 januari 2021 sänks bolagsskatten till 20,6 procent.

Tips #1: Periodiseringsfond jämnar ut resultatet och skjuter på skatten

Det finns många fallgropar att se upp för när det gäller karensbolag (eller 5:25 bolag som de också kallas). En vanlig fallgrop är att delägaren, eller någon närstående, startar ett nytt bolag med samma verksamhet som karensbolaget. Många tror att detta är okej, eftersom de är passiva i det vilande bolaget. Det går dock inte att vara passiv i ett bolag och samtidigt vara aktiv i ett annat företag som man äger andelar i och som bedriver ”samma eller likartad verksamhet” som karensbolaget. Om pengar från det vilande bolaget förs över till en ny verksamhet anses även detta utgöra samma eller likartad verksamhet.

 

Man ska således veta exakt hur 57 kap inkomstskattelagen ska tolkas i dessa avseenden.

För att minska risken att bryta karensen och drabbas av ogynnsamma skattekonsekvenser är det viktigt att ta hjälp av en skattejurist.

En annan möjlighet är att begära en begränsad utdelning under det första året efter de fem åren i karantän. Då blir skatteeffekterna inte så stora om Skatteverket skulle anse att aktierna fortfarande ska anses kvalificerade.

Tips #8: Avsluta pensionsförsäkringen genast – spara i det egna bolaget istället

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.