Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Vid hög vinst, sänk skatten genom att låta bolaget vila i fem år

Dela artikeln
måndag, 25 februari 2019 0
Vid hög vinst, sänk skatten genom att låta bolaget vila i fem år

Skatteplaneringstips i AB #7

Om du får avsevärda vinster i ditt bolag är följande alternativ intressant för dig. Då menar vi vinster där vinsten är så hög att du för länge sedan utnyttjat kapitalvinstbeskattning på kvalificerade andelar om 20 % upp till det s.k. gränsbeloppet (3:12 reglerna).

Vad du i detta fall bör göra om du vill ha ut vinsterna lågbeskattat är att lägga bolaget i karantän i 5 år. Avsikten med att lägga ett bolag i karantän är att aktierna efter 5 år inte längre ska anses vara kvalificerade. Om ägaren eller närstående inte anses verksam i betydande omfattning i bolaget under en femårsperiod kommer nämligen aktierna inte anses kvalificerade från och med det sjätte året. Detta förutsatt att ägaren eller närstående inte heller anses verksam i betydande omfattning under det sjätte året. För ägare av onoterade bolag vars aktier inte är kvalificerade gäller att utdelning beskattas med 25 procent. Räknar man även in den tidigare betalda bolagsskatten när den sänkts till 21,4 % under 2019, blir det totala skatteuttaget på sådana utdelningar 41,05 procent. Det är bara ca fyra procentenheter (3,93) högre än den lägst beskattade utdelningen på kvalificerade aktier.

Tips #1: Periodiseringsfond jämnar ut resultatet och skjuter på skatten

Det finns många fallgropar att se upp för när det gäller karensbolag (eller 5:25 bolag som de också kallas). En vanlig fallgrop är att delägaren, eller någon närstående, startar ett nytt bolag med samma verksamhet som karensbolaget. Många tror att detta är okej, eftersom de är passiva i det vilande bolaget. Det går dock inte att vara passiv i ett bolag och samtidigt vara aktiv i ett annat företag som man äger andelar i och som bedriver ”samma eller likartad verksamhet” som karensbolaget. Om pengar från det vilande bolaget förs över till en ny verksamhet anses även detta utgöra samma eller likartad verksamhet.

Man ska således veta exakt hur 57 kap inkomstskattelagen ska tolkas i dessa avseenden.

För att minska risken att bryta karensen och drabbas av ogynnsamma skattekonsekvenser är det viktigt att ta hjälp av en skattejurist.

En annan möjlighet är att begära en begränsad utdelning under det första året efter de fem åren i karantän. Då blir skatteeffekterna inte så stora om Skatteverket skulle anse att aktierna fortfarande ska anses kvalificerade.

Tips #8: Avsluta pensionsförsäkringen genast – spara i det egna bolaget istället

Ordlista & Bokföringsexempel

Här hittar du exempel hur du redovisar olika inköp, intäkter, samt förklaringar av bolagsformer och andra termer inom företagsekonomi. Fler tips om bokföring i bolaget har du här.

Hur du starta enskild näringsverksamhet

Hur aktiebolag fungerar

Starta handelsbolag

Starta ekonomisk förening

Hur starta egen ideell förening

 

Bokföringslagen och olika skyldigheter företagare har

Olika principer i bokföringen

Olika budgetar och deras syften

BAS-kontoplan

Faktureringsmetoden

Kontantmetoden

 

Skatter i aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag

Periodisering

Hur man rättar felaktiga verifikationer

Observationskontot

Procentsatser och belopp 2014

Så går avstämningen till

 

Bokföring av mobiltelefon och fast telefon

Bokföring av internetanslutning

Bokföra årets vinst eller förlust

Bokföring av reklam och sponsring

Bokföra förmåner

Bokföring av bil

Bokföring av inventarier

Bokföring av företagsförsäkringar

Exempel hur man bokför banktransaktioner

Så bokför man traktamenten

Bokföra eget kapital i enskild firma

Bokföring av personalkostnader

Bokföring av representation

 

Avsättning till periodiseringsfond

Avdrag och bokföring av kontor

 

Bokföra försäljning av varor och tjänster

Bokföra inköp av varor och tjänster

Försäljning av varor och tjänster inom EU

Försäljning av varor och tjänster utanför EU

Inköp av varor tjänster från annat EU land

Inköp av varor tjänster från länder utanför EU

Det gäller vid bokföring av moms

Moms vid handel med utlandet

 

Välj kommun från listan