Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Räkna ut räntetäckningsgrad

Dela artikeln
tisdag, 29 mars 2016 0
En låg räntetäckningsgrad och en låg soliditet innebär att företaget är i fara. En låg räntetäckningsgrad och en låg soliditet innebär att företaget är i fara. Text av John Knutsson

Detta nyckeltal är ett mått på företagets förmåga att betala sina räntekostnader. Måttet beräknas genom att man relaterar det befintliga resultatet före räntebetalningar till just räntebetalningarna.

Beräkning - formel

Räntetäckningsgrad beräknas på följande sätt:

Resultat efter avskrivningar + finansiella intäkter / Räntekostnader

Ett kvotvärde under 1,0 innebär att företaget redovisar en nettoförlust och måste leva på extraordinära intäkter eller upplösning av tidigare års obeskattade reserver för att skydda det egna kapitalet. En kvot under 1,0 är dessutom en allvarlig indikation på annalkande likviditetsproblem, eftersom företaget i detta läge löpande förbrukar mera likviditet än det förmår generera.

Räntetäckningsgraden kan beskrivas som en ”försäkringspremie” till de övriga soliditetstalen och blir därför ett nödvändigt stödmått till de övriga talen vid en total analys av företagets finansiella balans.

Avslutande kommentarer om detta nyckeltal

Räntetäckningsgrad innebär kort helt enkelt - hur mycket medel har du från företagets resultat plus finansiella intäkter att täcka dina räntekostnader med? Om det går jämnt ut, dvs. ditt resultat är lika med dina räntekostnader, då får du givetvis 1,0 i beräkningen. Det innebär att hela ditt resultat går åt till att betala dina räntekostnader. Är det särskilt bra? Givetvis inte. Du har ju ingenting till dig själv och inget att satsa vidare i företaget från årets vinst. En bra räntetäckningsgrad bör därför vara att du åtminstone har flera gånger högre resultat än dina räntekostnader.

En låg räntetäckningsgrad och en låg soliditet innebär att företaget är i fara. Du måste förbättra företagets resultat.

Lär dig fler nyckeltal här

Ämnen

Ordlista & Bokföringsexempel

Här hittar du exempel hur du redovisar olika inköp, intäkter, samt förklaringar av bolagsformer och andra termer inom företagsekonomi. Fler tips om bokföring i bolaget har du här.

Hur du starta enskild näringsverksamhet

Hur aktiebolag fungerar

Starta handelsbolag

Starta ekonomisk förening

Hur starta egen ideell förening

 

Bokföringslagen och olika skyldigheter företagare har

Olika principer i bokföringen

Olika budgetar och deras syften

BAS-kontoplan

Faktureringsmetoden

Kontantmetoden

 

Skatter i aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag

Periodisering

Hur man rättar felaktiga verifikationer

Observationskontot

Procentsatser och belopp 2014

Så går avstämningen till

 

Bokföring av mobiltelefon och fast telefon

Bokföring av internetanslutning

Bokföra årets vinst eller förlust

Bokföring av reklam och sponsring

Bokföra förmåner

Bokföring av bil

Bokföring av inventarier

Bokföring av företagsförsäkringar

Exempel hur man bokför banktransaktioner

Så bokför man traktamenten

Bokföra eget kapital i enskild firma

Bokföring av personalkostnader

Bokföring av representation

 

Avsättning till periodiseringsfond

Avdrag och bokföring av kontor

 

Bokföra försäljning av varor och tjänster

Bokföra inköp av varor och tjänster

Försäljning av varor och tjänster inom EU

Försäljning av varor och tjänster utanför EU

Inköp av varor tjänster från annat EU land

Inköp av varor tjänster från länder utanför EU

Det gäller vid bokföring av moms

Moms vid handel med utlandet

 

Välj kommun från listan