Startsida
av John Knutsson
John Knutsson
jur. kand. på Juristfirma John Knutsson i Malmö
32 foruminlägg
110 artiklar
Skatteplaneringstips i AB #21

Om du driver ett mindre aktiebolag får du enklare administrativt arbete och sparar ofta pengar för bolaget genom att använda den så kallade kontantmetoden i bolagets bokföring (kallas även bokslutsmetoden). Kontantmetoden innebär att man bokför fakturorna först när de betalas, det vill säga enligt kontantprincipen. Den andra metoden, faktureringsmetoden, skulle innebära att du bokför kundfordringar och leverantörsskulder både när de uppkommer och när de betalas. 

Fakta

 

Kontantmetoden eller bokslutsmetoden innebär att man bokför fakturorna först när de betalas - bokföring och moms inträffar alltså vid betalningstidpunkten. När räkenskapsåret är slut bokförs även obetalda fakturor. Bokslutsmetoden får enbart användas av företag med en omsättning som är högst 3 miljoner kronor under ett år.

Faktureringsmetoden innebär att man bokför varje faktura vid två tillfällen. En gång när fakturan tas emot/skickas och en gång när fakturan betalas. Faktureringsmetoden används som regel av större företag och innebär lite mer administration.

Tänk på att du inte kan byta till kontantmetoden om du börjat bokföra med faktureringsmetoden.

Högst 3 miljoner i omsättning

Numera gäller att alla aktiebolag får använda kontantmetoden när de normalt har en omsättning på högst 3 miljoner. Ett enstaka år kan omsättningen således få överstiga tre miljoner, utan att man behöver överge kontantmetoden.

Dela upp verksamheten på flera bolag?

 

En lösning för den som vill använda kontantmetoden och har lite för hög omsättning för att det ska vara möjligt är att försöka dela upp sitt företags verksamhet så att man kan fakturera från mer än ett bolag. Om man då låter bolagen vara helt fristående från varandra och alla bolagen är hyggligt lönsamma, vinner man också fördelen att kanske kunna göra lågt beskattad utdelning från mer än ett bolag per år. Man kan dock inte göra utdelning från mer än ett fåmansbolag per person med schablonmetoden, men en familj kan börja med att försöka ordna att familjemedlemmarna ensamma äger ett fåmansbolag var.

Skattetips: Dela på inkomsterna inom familjen

Du kan också koncentrera löneuttagen till ett och samma bolag inom familjen. På så vis kan man beräkna gränsbelopp enligt schablonmetoden i ett bolag och beräkna gränsbelopp för utdelning enligt löneunderlag i ett eller två andra bolag.

Mindre problem med moms

Många företagare blir rätt upprörda när de ibland tvingats betala in moms till staten, innan de fått betalt för samma moms från sin egen kund. Den som har valt kontantmetoden drabbas inte av det likviditetsproblemet. Detta eftersom man aldrig behöver betala in moms till staten för fordringar som bolaget ännu inte fått betalt för.

Se även: 10 tips för undvika likviditetsproblem och konkurs

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.