Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Curtis lag om det onödigt komplicerade

Dela artikeln
torsdag, 07 oktober 2010 0

Ibland behöver saker och ting inte vara så komplicerade’Komplex’ och ’komplicerad’ är två ord som låter (och är) besläktade men som i själva verket står för olika saker. Vissa system måste, för att fungera, vara komplexa dvs sammansatta och hopkopplade.

Det komplicerade är däremot det som innebär onödig komplexitet, när man lagt till detaljer eller komponenter som inte ger något eller bara marginellt bidrag till huvudsyftet. Eller med Donald Curtis ord: ”Något som har ett sant värde i sig blir inte mer värdefullt bara för att det görs mer komplicerat”. Något att tänka på för företagare och uppfinnare!

Fitts lag om tiden att nå till målet

Fitts lag är uppkallad efter den amerikanske psykologen och ergonomen Paul Fitts (1912-1965). Den utsäger att den tid det tar att nå ett mål är en funktion – beror av – av avståndet till målet samt dessutom av målets storlek. Fitts var specialist på flygsäkerhet och formulerade sin lag 1954 som en matematisk beskrivning av mänskliga målinriktade rörelser.

Numera brukar Fitts lag, som är mycket tillförlitlig
, åberopas exempelvis vid utformning av grafiska användargränssnitt. Den gäller sålunda bland annat när man pekar på skärmen med hjälp av en datormus. Den har även fått en matematisk formulering som den nyfikne kan hitta i Wikipedia. Det går ur formeln att härleda ett ”svårighetsindex”.

Den listige företagaren ser förstås omedelbart tillämpningar i sin värld!

Senaste nytt

Välj kommun från listan