Företagande Debatt

Företagande Debatt är ett forum för aktuell nyhetsdebatt rörande entreprenörskap, småföretagande och det svenska näringslivet.

Vill du publicera en debattartikel eller veta mer? Läs mer här

Den svenska kronan rasar men svenska medborgare reagerar inte

Informationsföretaget Bloomberg meddelade den 4:e maj att svenskar håller på att bli mycket fattigare. Det är inte så konstigt.... Läs mer
av John Knutsson i Debatt | 3 minuter
2

Konkurser leder till enorma förluster för samhället och den enskilde företagaren

Ca en halv miljon svenskar beräknas vara svårt överskuldsatta. För individen, dess anhöriga och barn orsakar detta ett svårt... Läs mer
av John Knutsson i Debatt | 4 minuter
0

Går svensk ekonomi verkligen bra när rekordmånga företag samtidigt går i konkurs?

Finansminister Magdalena Andersson presenterade Finansdepartementets senaste prognos för det ekonomiska läget den 21:e juni. Hon sa:... Läs mer
av John Knutsson i Debatt | 3 minuter
3

Miljöpartiets skandaler

Miljöpartiet har åtnjutit över 40% i stöd från journalister, och därför granskats mindre kritiskt än andra partier. På grund... Läs mer
av Henrik Jönsson i Debatt | 1 minuter
0

Socialism är fel: Ett svar till Francesca Fiorentini

Henrik Jönsson är entreprenör och YouTuber. Denna video är en vidräkning med den Amerikanska socialistiska aktivisten Francesca... Läs mer
av Henrik Jönsson i Debatt | 1 minuter
0

Lättsinnigt uttag av skattetillägg

När två parter har olika uppfattning om en viss omständighet och den ena parten går till domstol föreligger en juridisk tvist. I... Läs mer
1

Sverige behöver ett nytt demokratiskt system - Exitskatten är bara ett bevis på det

Hela näringslivet och i princip alla remissinstanser reagerade med storm mot Skatteverkets ensidigt utformade förslag som skickades... Läs mer
av John Knutsson i Debatt | 12 minuter
0

Avveckla arbetsförmedlingen

Arbetsfömedlingens 90-miljonerkronorsflopp ”Jobskills” som skulle hjälpa asylsökande få jobb, är en del i ett större mönster... Läs mer
av Henrik Jönsson i Debatt | 1 minuter
0

Riksbanken är styrd av politikerna och svenska kronan rasar – litar vi på politikerna?

Sveriges penningpolitiska system styrs av en bestämd inflation vilket medvetet urholkar den svenska kronans köpkraft för att... Läs mer
av John Knutsson i Debatt | 6 minuter
1

Partiledarnas retorik under debatten

Henrik Jönsson är YouTuber, samhällsdebattör och entreprenör, och gör här en retorisk analys av partiledardebatten som avstamp... Läs mer
av Henrik Jönsson i Debatt | 1 minuter
0

Nya skatteregler för företagssektorn föreslås träda i kraft 1 januari 2019

De nya reglerna innebär bland annat en generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn kombinerat med en sänkning av... Läs mer
av John Knutsson i Debatt | 5 minuter
0

Facket: Go home

Socialdemokraterna har gått ut med att man vill skapa en myndighet för att överpröva arbetsgivares utlandsrekryteringar. Mellan... Läs mer
av Henrik Jönsson i Debatt | 1 minuter
1

En svensk produktivitetskommission?

Sveriges ekonomi går för högtryck, så långt allt bra. Men det väcker också frågeställningen om möjligheter funnits att ur... Läs mer
av Peter Tovman i Debatt | 3 minuter
0

Samarbetsregeringen sammanfattad

Mandatperioden går mot sitt slut och det är dags för bokslut: Henrik Jönsson är entreprenör, samhällsdebattör och YouTuber, och... Läs mer
av Henrik Jönsson i Debatt | 1 minuter
0

Regeringen ville att fler skulle omfattas av statlig inkomstskatt för att finansiera välfärden

Oppositionen stoppade regeringens förslag att begränsa uppräkningen av skiktgränserna för inkomståret 2018. Lagändringen skulle... Läs mer
av John Knutsson i Debatt | 3 minuter
0