av Jeanette Bohman
Jeanette Bohman
0 foruminlägg
2 artiklar
Besöksnäringen i Sverige är beroende av turister både från vårt eget land men inte minst från andra länder i världen. Turisterna konsumerar för 285 miljarder per år i Sverige, 105 av de miljarderna står de utländska besökarna för, enligt Tillväxtverkets siffror. En betydande del av dessa pengar blir momsintäkter till statskassan, för att inte tala om alla de drygt 170 000 jobben i näringen som genererar skatt!

 

Som företagare i besöksnäringen på landsbygden i Skåne blev jag djupt oroad över regeringens lagförslag att kunna stänga Öresundsbron med kort varsel. Det vore förödande för hela besöksnäringen, framförallt i Skåne.

Vi har en väldigt kort sommarsäsong pga. vårt nordiska klimat, har vi tur så har vi 10 veckors högsäsong med en stor ström av turister, har vi otur med vädret så kanske vi får klara oss med 4-5 veckor av högsäsong. Många av de mindre företagen i besöksnäringen är helt beroende av inkomsterna från denna säsong för att klara resten av året. Det är tuffa veckor, det krävs 24-7 jobb under en intensiv period för att stärka verksamhetens kassa, då resten av året går på halvfart.

Så, jag tycker man bör ifrågasätta hur vår regering tänker när man lägger förslag som ska ge möjlighet att stänga Öresundsbron för kortare eller längre tid? Eller tänker man överhuvudtaget på hur det skulle drabba näringen med en åtgärd som denna? Förutom att man kränker mänskliga rättigheter och asylrätten kraftigt så bygger man murar för den fria rörligheten som alla vi företagare i regionen är så beroende av, man stryper den tillväxt som besöksnäringen årligen skapar, man stänger möjligheten till gränsöverskridande jobb och företagande. Man stänger in Skåne. Efter lagrådets totala sågning av förslaget så drar då regeringen tillbaka detta. Men är det en permanent tillbakadragning av förslaget eller är det nu regeringen sätter sig ner för att göra om förslaget så det passar lagrådet? Det är många vindar som vänder fram och tillbaka, så säker ska vi nog inte vara.

Men hur skulle då en åtgärd som stängning av Öresundsbron drabba oss i besöksnäringen?

 

När familjer och vänner i övriga Europa nu under vintern sätter sig ned för att planera sin sommarsemester så är risken stor att man då väljer bort Skåne och resa till övriga Sverige via Skåne då man faktiskt kan bli nekad att köra över bron, med väldigt kort varsel. Varför man skulle satsa på ett så osäkert kort kan man fundera över, när det finns betydligt säkrare kort att välja. Det är en konsekvens – gästerna uteblir helt och hållet.

Men anta också att många ändå satsar på Skåne och verkligen skulle boka sina hotellnätter, campingnätter och bed & breakfast långt i förväg. Anta att det är juli månad, mitt i högsäsongen och de asylsökande ökar till antalet. Anta även då att regeringen åter blir orolig och rädd, eftersom de fortfarande inte har några lösningar överhuvudtaget på hur vi ska hantera detta. Anta att regeringen då blundar och stänger bron under några veckor och hoppas att problemet ska försvinna. Flyktingar försvinner inte, de finns bara någon annanstans.

Katastrofen för de som inte kan söka asyl skulle bli ett faktum, men i det hela så skulle även katastrofen slå ner på besöksnäringen som vid en stängning skulle stå med tomma rum, massor med personal och intäkter lika med noll. Det är en än värre konsekvens då vi ju alla vet vem som skulle få stå för den notan. Företagen själva såklart.

 

Det känns väldigt tydligt att en del förslag skapas i formen av panikåtgärd istället för att göra en ordentlig konsekvensbeskrivning med fokus från flera håll, även näringslivet inklusive de små företagen.
Jag skulle även vilja veta hur regeringen skulle förklara för de som jobbar i våra verksamheter att de faktiskt skiter i om de har jobb eller inte.
Det är nämligen så att företag anställer utifrån hur omvärlden ser ut och vilka politiska beslut som fattas, men även av förslag som läggs fram.

Det senaste året har vi sett det ena idiotiska regeringsbeslutet efter det andra som varken skapar tillväxt, jobb, fler företag eller lönsamma företag. Ett förslag som detta skulle enbart skapa murar och osäkerhet, även om det för stunden dras tillbaka så finns osäkerheten kvar där ute bland oss. Kommer förslaget åter men i en annan form?

Skulle regeringen då ta ansvar för uteblivna skatteintäkter från jobb, ökade kostnader för arbetssökande, uteblivna momsintäkter från turismen och uteblivna intäkter av konsumtionen från våra utländska turister? Har vi råd att avstå alla de miljarderna för att handlingsplaner av värde saknas?

Man kan även ifrågasätta om regeringen också skulle ta ansvar för att människor i nöd utsätts för större fara än nödvändigt om man stänger en säker flyktväg. Jag tror nämligen inte att det är turisterna som skulle ankomma till de svenska kusterna i rangliga gummibåtar.

Jag tror heller inte sista ordet är sagt i den här frågan, därför bör vi vara förberedda på vilka konsekvenser en åtgärd som denna skulle bidra med.

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.