av Peter Tovman
Peter Tovman
Stockholm
0 foruminlägg
29 artiklar

Sveriges ekonomi går just nu på högvarv. Men under ytan finns problem. Både produktiviteten och BNP:s procentuella årligas tillväxt är otillräcklig. Stora statliga investeringar behövs i vård och omsorg, infrastruktur, skola, polis, försvar. Konkurrensen för svenska företag internationellt blir allt hårdare. Dessutom, lågkonjunkturen väntar runt hörnet.

Ökad internationell konkurrens

 

Många länder har nu kommit i kapp eller förbi Sverige avseende kommersialisering av innovationer, internationell expansion, entreprenörskap. Vi behöver bara nämna länder som Kina, Japan, Sydkorea, Indien. Skickliga länder där staten aktivt verkar för att sina länders företag är tillväxtinriktade. Dessa länders företag växer också i Sverige och tar marknadsandelar här.

Sverige har för få tillväxtföretag – därför innovationsfond

Inte tillräckligt många företagare vill expandera sina företag. Den privata sektorn kommer inte på sikt att genera behövliga finansiella resurser till statskassan för att staten ska kunna leverera nuvarande välfärdsnivå.

Jag menar därför att Sverige måste införa innovationsfonder. Konkret innebär det i korthet att ett företag får sätta av del av vinst skattebefriat hos Riksgälden i en innovationsfond för framtida produktutveckling, i den mån produktutveckling inte sker samma år. När samma företag sedan ska produktutveckla, lyfts de egna medlen hos Riksgälden. Därigenom stimuleras företag och ägare att i högre grad satsa på produktutveckling, statens minskade skatteintäkter vägs upp av kostnadseffektiv inlåning.

Fler mindre och medelstora företag expanderar

För Sverige innebär detta att även mindre och medelstora företag i mycket högre grad uppmuntras till att satsa på innovation. För staten innebär det på kort sikt minskade skatteintäkter vilket likvidmässigt vägs upp av inlåningen. På längre sikt däremot skapas möjligheter för fler expansiva företag som genererar arbetstillfällen och ökad ekonomisk tillväxt i Sverige.

 

Genom att låta företagen i högre grad sjävfinansiera sin produktutveckling kan det även få till effekt att företagen blir mer attraktiva för långivare och investerare.

Minskad finansiell risk - ökad produktutveckling

Dessutom, jag nämnde inledningsvis att för få företag expanderar. I grunden menar jag att det här hör ihop med den finansiella risk som expansion medför för företaget och ägare. Genom att öka möjligheten till självfinansiering avseende produktutveckling minskas företagets och ägarnas finansiella riskexponering. Därmed kan vilja till produktutveckling och expandera företaget öka.

Peter Tovman, ek. lic.
peter.tovman@gmail.com

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.