Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Lagrådets sågning av regeringen

Dela artikeln
tisdag, 03 april 2018 1

Ingen tidigare regering har någonsin tillfogats så mycket och så hård kritik av lagrådet som Samarbetsregeringen. Henrik Jönsson är entreprenör, samhällsdebattör och YouTuber, och förklarar med företagsmetaforer hur lagråds-processen brukade fungera, samt hur haveriet utvecklas under Löfven.

Kommentarer

 • Imre Randin
  Imre Randin onsdag, 04 april 2018

  Man kan ana att regeringens tillkortakommanden speglar
  ett allmänt problem; politikernas bristande kompetens sett
  ur ett bildnings- och begåvningsperspektiv.

  När jag på 60-talet arbetade på en redaktion inte långt från
  platsen för Henrik Jönssons vagga var fortfarande det fackliga
  och politiska engagemanget starkt. Man gick på möten och det
  var sällan svårt att finna företrädare bland medlemmar som
  visade sig vara välmöblerade mellan öronen och kompetenta
  att företräda kamraterna.

  Hade man socialistisk anstrykning kunde en brevbärare eller
  murare eller osthandlar-son ganska snabbt nå t.o.m stadsrådstaburetter.
  Borgerligheten hade det svårare eftersom begåvat folk snabbt
  sögs upp av näringslivet. Och man fick politiker därefter.

  Partiernas medlemskadrar har smält bort och sådana personer
  som är fena på att formulera sig på tangenter eller rappa i käften
  i Almedalen tar lätt plats, utrymme och formuleringsföreträde.

  Konflikten blir tydlig.
  I lagrådet sitter nu medborgare med intellektuell kapacitet,
  studiebegåvning och hög bildningsgrad och därtill lång erfarenhet.

  Regeringen har det svårare i jämförelse.
  Karriärsugna statsråd tar hjälp av spinndoktorer med uppgift att öka medieuppmärksamheten kring i första hand politikern själv. Och då blir
  naturligtvis kvalitén på de politiska utspelen därefter.
  Var det bättre för? Ja!
  Blir det bättre snart? Nej!

 

Välj kommun från listan