av Thor Johnsson
Thor Johnsson
Affärsutvecklare på Hogia
0 foruminlägg
1 artiklar
Flera branschorganisationer efterfrågar månadsrapportering avseende lön med argumentet att det skulle gynna både arbetsgivarna och de anställda ekonomiskt. Svenskt Näringsliv motsätter sig förslaget framför allt därför att det skulle vara en administrativ börda för småföretagarna. Många har inte IT-program och måste därför sköta månadsrapporteringen manuellt menar man. Den här bilden stämmer inte, det finns bra programstöd till en låg investeringskostnad på marknaden idag.

 

I Sverige har vi cirka en miljon småföretagare, det vill säga företag som har mellan noll och nio anställda. Det motsvarar 96 procent av alla företag som är verksamma i Sverige. Tillsammans har småföretagen flest anställda av alla företagskategorier. I dessa företag sköts ofta administrationen av ägaren själv men denne ska samtidigt arbeta med företagets kärnverksamhet.

Sen några år tillbaka finns ett önskemål från bland annat Skatteverket och ett antal branschorganisationer om att månadsrapportering avseende lön på individnivå ska införas. Det är sunt utifrån flera perspektiv. Det stärker konkurrens på lika villkor och löntagaren ser vilken skatt som betalas in varje månad. Lönen redovisas redan idag normalt per månad då den anställde får sin lönespecifikation. Av den framgår det hur mycket som har dragits i skatt. Men det är inte samma sak som att skatten är inbetald av företaget. Det uppdagas först vid upprättande av kontrolluppgifter i slutet på året vilket är sent. Ledighet, sjukdom eller annat kan också missas och slår då fel på flera system i samhället. Personer kan bli skyldiga att betala tillbaka pengar som felaktigt har utbetalats. Detta skulle kunna hanteras automatiskt, något som alla skulle tjäna på.

Förslaget om att införa månadsrapportering har tidigare mött kritik av Svenskt Näringsliv. De anser att det skulle bli betungande för småföretagen. Argumentet grundar sig bland annat på en uppgift som finns i Skatteverkets utredning avseende månadsuppgifter från 2011 om att många småföretag saknar systemstöd. Jag har väldigt svårt att tro att den bilden stämmer idag. Först och främst därför att kostnaden för ett löneprogram för företag med upp till 15 anställda är under 10 kronor per dag.

Det finns också ett klart incitament för småföretagarna att ha systemstöd eftersom de får en enklare administration och mer tid över till sin kärnverksamhet. Man slipper dessutom vara expert eftersom programmen har regelverk inbyggda för att just underlätta. Skulle man införa månadsrapportering ökar inte det den administrativa bördan. Det sker i princip samtidigt med att lönekörningen slutförs, genom elektronisk rapportering. Löneprogrammet hanterar automatiskt de regler som gäller.

 

Jag är för ett sunt och hållbart företagande på lika villkor. Allt som kan förenkla och förbättra för småföretag och anställda är positivt. Det ökar också konkurrenskraften och minskar kostnaderna för administration. Det är bland de mindre företagen som flest arbeten skapas.

Thor Johnsson, affärsutvecklare på Hogia.

Hogia-gruppen består av 27 bolag i Norden och Storbritannien med sammanlagt 600 medarbetare. Med programvaror som gemensam nämnare bedriver Hogia-gruppen i dag verksamhet inom tre områden: ekonomi- och affärssystem, personaladministrativa system och transportsystem. Välkommen att läsa mer på www.hogia.se.

Taggar:

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.