av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se
46 foruminlägg
1259 artiklar

Rond #2 i Företagande Valspurt 2018.

Dessa båda partier har uppenbara likheter. Men hur lika är deras företagspolitik?

Socialdemokraterna

 

1. Hur kommer ni gynna småföretagare så de kan anställa personal och öka möjligheterna att konkurrera bättre nationellt och internationellt?

Socialdemokraterna har under regeringsställning fört en politik för fler och växande företag. Vi har gjort det billigare för företagare att anställa sin första medarbetare, genomfört lättnader i beskattning av personaloptioner och genomfört viktiga kliv för att förenkla kontakten mellan företagare och myndigheter. För att företag kan anställa fler behöver vi säkra kompetensförsörjningen. Därför har vi lanserat ett offensivt kunskapslyft med 100 000 platser i syfte att få fler i arbete - utbyggnad av yrkesutbildningar och yrkeshögskola ska prioriteras.

2. Hur kommer er politik se ut för att underlätta för småföretagare att investera?

Bra tillgång till kapitalförsörjning är avgörande för att företag ska kunna starta och expandera. Vi har därför förbättrat och effektiviserat det statliga riskkapitalet och tillfört mer pengar till innovations- och tillväxtlån i syfte att säkra finansieringsmöjligheter för företag i utvecklingsskeden. Vi vill även fortsätta vårt arbete med att förbättra tryggheten för företagare, bland annat kommer vi att skärpa lagstiftningen så att storföretag tvingas redovisa betaltider för att på så motverka att små företag inte ska tvingas agera bank åt stora företag och se över trygghetssystemet så att företagare får en bättre sjukförsäkring.

 

3. Hur kommer er politik gentemot befolkningen i stort påverka småföretagare indirekt? Gynnsam eller negativ riktning?

Vi socialdemokrater vill se ett starkare samhälle och tryggare Sverige. Vi har vänt budgetunderskott i statsfinanserna till överskott. Arbetslösheten har minskat, 300 000 fler går till jobbet sedan den s-ledda regeringen tillträdde. Sverige har den hösta sysselsättningsgraden som EU någonsin uppmätt. Vi vill fortsätta med denna utveckling och stärka välfärden, öka tryggheten och skapa fler jobb. Våra satsningar stärker företagare och skapar förutsättningar för fler att våga driva företag. Småföretag spelar en avgörande roll för tillväxt och välfärd.

Följ med i diskussionen här, ställ frågor och tyck till

Socialistiska Partiet

Genom socialisering av finanssektorn ska arbetande småföretag inom olika näringar kunna se fram mot långsiktiga krediter och stabila finansiella villkor för investeringar och löpande verksamhet. En planmässig och expansiv klimatomställning av samhällets trafik- och transportsystem, produktionsapparat och konsumtionsmönster innebär växande behov för vad småföretag inom produktion, kommunikation och service behöver bidra med. Genom samhällets stöd till goda arbetsförhållanden, utbildning och fortbildning samt demokratiskt inflytande för anställda, ökar småföretagens möjligheter att rekrytera engagerad personal. En socialistisk politik avser inte främst att gynna ett fåtal verksamheter för att konkurrera ut andra, utan stöttar samarbeten nationellt och intenationellt för att med gemensamma krafter utveckla metoder, teknik och kunnande som kan möta vår mänsklighets behov och stora överlevnadsfrågor. Socialistisk politik är inte, till skillnad från exploaterande finanskapital och monopoliserande storbolag, hot mot arbetande småföretagare. Tvärtom skapar den en långsiktig stabilitet för samhälle och näringsverksamhet som så ofta drabbas av kvartalskapitalismens kortsiktiga vinstjakt.

 

Fast vi skulle kunna svara ungefär såhär:

1. Genom att avskaffa arbetsgivarens dag-ett ansvar för sjuklönen.

2. Genom att ställa bankerna under medborgarnas direkta demokratiska kontroll, kommer det aktivia kapitalet i små företag att gynnas på bekostnad av det passiva finanskapitalet.

3. Eftersom vår politik i stort bland annat innebär ökad köpkraft bland låginkomsttagare, och har en ekosocialisisk inriktning på närproducerat, kommer småföretagare även indirekt att gynnas av vår politik.

Följ med i diskussionen här, ställ frågor och tyck till

Missa inte: Fler partier och ronder

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.