av John Rosencranz
John Rosencranz
0 foruminlägg
28 artiklar
Jag har alltid varit en passionerad metaforiker. Metaforer kan hjälpa oss att komma till insikt när det gäller hur galet och vansinnigt vi många gånger väljer att leva våra liv. De kan också ruska till oss, då våra intellektuella rättfärdiganden inte längre har någon effekt på våra beteenden utan mer används som kosmetika för att vi ska se snygga ut gentemot vår omgivning.

 

Att vi mänskligheten generellt har hamnat på sniskan, behöver väl knappast någon djupare förklaring. Jag träffar årligen tusentals människor som har för avsikt att skapa ett framgångsrikare liv, och allt som oftast vill man förses med ”quick fix” redskap, som gör att allt runt omkring dem kan kontrolleras och att man med detta kan få det resultat man vill ha i livet.

Personligen lever jag med filosofin att alla resultat vi får utanför oss, börjar inom oss, lägg där till att vi människor i huvudsak gör det vi gör för att uppnå ett emotionellt tillstånd, eller undvika ett annat – Uppnå känslan av tillfredställelse och harmoni, eller undvikande av obehag och smärta.

Problemet är att de flesta människor går runt i livet som en mänsklig termometer, fast med den skillnaden att vi kan värdera det som får oss att reagera.

En termometers enda uppgift är att ge utslag på temperaturer, blir det varm så stiger den, och blir det kallt så sjunker den. Kort sagt den reagerar på yttre förhållanden.

 

Detta gäller även de flesta människor, vi tittar på vår omvärld, bläddrar i vår mentala lagbok för att därefter bestämma om vi ska vara glada, ledsna, irriterade, arga, frustrerade, lyckliga, olyckliga, stressade, etc.

Min personliga uppfattning är att detta förhållningssätt inte kan hjälpa oss i livet, om vi vill ha ett framgångsrikare sådant. För har vi för avsikt att bli framgångsrika som termometrar kan vi bara hoppas på att temperaturen blir den rätta.

När vi människor förstår och lever utifrån att alla resultat vi får, börjar inom oss, och att alla våra emotionella tillstånd inte har någonting med vår omvärld att göra utan helt enkelt är ett resultat av det som redan finns inne i oss själva - När vi förstår att yttre framgång börjar med inre städning, ja då, har vi stora möjligheter att leva ett framgångsrikt liv, och därmed också bli stora förebilder för vår omvärld.

Taggar:

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.