av John Knutsson
John Knutsson
jur. kand. på Juristfirma John Knutsson i Malmö
2 foruminlägg
110 artiklar

Planerar du att få barn och driver företag samtidigt? Reglerna ser lite olika ut beroende på om du har ett aktiebolag eller driver enskild firma. Följ med här.

Du driver aktiebolag

 

Du som har ett aktiebolag räknas som anställd i ditt eget bolag. Det innebär att din föräldrapenning kommer att grundas på den lön du har tagit ut från bolaget under året. I försäkringskassans kalkylator "Kassakollen" kan du enkelt se hur mycket pengar du får. 

När du ansöker om föräldrapenning så behöver Försäkringskassan fastställa en inkomst som ersättningen ska grunda sig på, den kallas för SGI och förkortningen står för sjukpenninggrundande inkomst. Oavsett inkomstnivå kan du som anställd i ditt aktiebolag högst få 967 kr per dag på sjukpenningnivå.

Det finns även ett inkomsttak för SGI, och för föräldrapenning är det i skrivande stund 10 gånger prisbasbeloppet, vilket motsvarar en årsinkomst på 455 000 kr under år 2018. Aktuella belopp

Obs! Tar du inte ut någon lön alls eller lägre än 117 590 kronor per år får du 250 kronor per dag på sjukpenningnivå.

Lagändring den 1 augusti 2018

 

Obs! Det kom en lagändring den 1 augusti 2018 för de som driver aktiebolag som innebär följande: För dem som startar aktiebolag ska SGI under företagets uppbyggnadsskede beräknas utifrån samma principer som för enskilda näringsidkare. Tiden för uppbyggnadsskedet förlängs vidare från 24 till 36 månader. 36 månader gäller alltså nu oavsett företagsform.

Se vidare här och här.

Du driver enskild firma

Du som har enskild firma kan få föräldrapenning som grundas på din beräknade inkomst av näringsverksamhet. För dig som har en enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag som har funnits i mer än två år ser Försäkringskassan till de tre senaste årens resultat. Är ditt företag i uppstartsfasen så har du kanske inte hunnit få så mycket i beräknad inkomst. Därför får du under de 36 första månaderna minst lika mycket i föräldrapenning som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft (lagändringen ovan).

 

I lönedatabasen på scb.se kan du se hur mycket en anställd inom ditt yrke har i inkomst. Har du ingen beräknad inkomst alls och inte är i uppstartsfasen får du 250 kronor per dag på sjukpenningnivå.

Obs! Om du har enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag baseras SGI:n på företagets resultat före skatt. Det innebär det överskott du har fått efter du dragit av för kostnader, avgifter och eventuella avsättningar till periodiseringsfonder med mera.

Hur länge får man föräldrapenning?

Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (dagar på lägstanivå).

Övrigt gällande ansökan och hur pengarna betalas ut finner du här: forsakringskassan.se/foraldrapenning

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.