Affärsutveckling

Affärsutveckla företaget

Affärsutveckling är kanske det mest spännande ordet inom entreprenörskap och företagande. Det betyder och innefattar allt som får ditt företag att vidareutvecklas och växa. Teori och handling blandas och det innefattar ditt företags vision, mål, strategi och fokuserar på ekonomi, marknad, ledarskap och försäljning. Många skulle nog säga att grunden för företagets utveckling handlar om just försäljning - att lägga fokus på sälj bör därför alla som ska starta och driva eget företag.

Man kan definiera ordet som: ”Affärsutveckling är skapandet av ett långsiktigt värde för en organisation och dess kunder.

11 vassa tips för att affärsutveckla ditt företag

Se fler artiklar och tips från våra experter längre ner på sidan.

Så här kan du ta ditt företag till nästa nivå:

1. Kontakta dina kunder regelbundet och samla på dig feedback om vad de tycker och vad du möjligen skulle kunna göra bättre. Det ger inte bara värdefull kunskap för att utveckla produkten/tjänsten, du visar också dina kunder att du verkligen bryr dig. Kör gärna om möjligt en variation av personliga besök, telefonsamtal och e-postmeddelanden. Kundundersökningar kan utföras och skötas online om du har många kunder och vill få snabbare respons.

2. Använd din medarbetare om du har personal. Affärsutveckling görs sällan bra egen hand så gör det ihop med de du jobbar med. Få dem delaktiga!

3. Brainstorming är ett sätt att involvera medarbetare där ni tillsammans får fram de bästa idéerna. Tänk på att inte såga någons idé och låt alla komma till tals. Varför inte bjuda in kunder med som du har en bra kontakt med? Här är praktiska tips inför en brainstorming.

4. Bjud in till workshops, luncher, mässor, föreläsningar, etc för att knyta dina kunder, partners och leverantörer närmare. På så sätt kan ni på ett naturligt sätt utbyta erfarenheter och få tips som kan ligga till underlag för företagets utveckling.

5. Se till att rekrytera en bra och erfaren styrelsegrupp. Smart styrelsearbete kan vara skillnaden mellan ett företag som leder på marknaden och ett som går i konkurs. Det gäller dock att hitta rätt personer!

6. Advisoryboard är ett annat sätt att få in nya idéer och erfarenhet utifrån. Detta kan vara ett alternativ till en styrelse eller ett komplement, det ena utesluter inte det andra. Mer om advisoryboard kan du läsa här

7. Använd den teknik som finns. Det rör på sig snabbt i teknikens värld och på Internet och nya trendiga ord och fraser som ”marketing automation”, ”content marketing”, ”conversion rate”, etc är inte bara tillfälliga modeord. Många av dem ger efter implementering riktiga resultat och kan starkt påverka ett företags försäljning. Att mäta, utvärdera resultat och sedan justera och förbättra är nyckeln, små steg i rätt riktning.

8. Sociala medier är idag självklart, särskilt för den yngre generationen. Kundtjänst och feedback går snabbt och enkelt och direktkontakt med företagets följare/kunder är uppskattat. Facebook är en de mest självklara plattformarna för de flesta företag som det ser ut idag, men det kan ändras framöver.

9. Raka puckar och ärlighet uppskattar alla. Kan du inte leverera något eller vet ett svar, berätta det. Ska du återkomma med mejl eller på telefon en tid eller ett visst datum, se till att göra det. Alla dessa ”små” saker, är skillnaden mellen det mediokra företaget och det som kunderna aldrig lämnar.

10. Anställ rätt människor. Fel medarbetare kostar inte bara tiden för rekrytering och upplärning, de kan även skapa oro och påverka dynamiken i hela företaget. Att rekrytera rätt är dock inte lätt. Läs på eller ta in experthjälp. Mer om personalrekrytering här.

11. Sök samarbete med andra. Rätt samarbetsparter kan lyfta företaget. Det finns många bolag där ni båda kan tjäna på ett samarbete, det gäller bara att vara öppen och våga sätta sig och ner och kolla på vad som kan göras. Känns det inte rätt av någon anledning, förklara det och gå vidare.

Nu går det givetvis att nämna affärsplaner, marknadsplaner, ledarskap och en massa andra saker. Detta ämne kommer aldrig att bli fullt besvarat eller att det på något sätt skulle gå att skriva en manual för hur alla företag ska gå tillväga. Testa er fram och läs vidare – förslagsvis bland artiklarna nedan.

Positionering - En betraktelse vid kajkanten

En äldre dam står där och matar fåglar. Där finns svanar, änder, kråkor och i luften några måsar. Plötsligt slänger damen en... Läs mer

Värdefullt med CSR

Att driva ett etiskt företag handlar om att ta ett större ansvar för omgivningen än att enbart följa de lagar och riktlinjer som... Läs mer
av Redaktionen i Affärsutveckling | 3 minuter

Strategi för tillväxt

Vanligen menar man med tillväxt att företaget ökar sin omsättning och sina marknadsandelar. Men tillväxt kan också vara att inom... Läs mer

Företagets framgång - elva råd

Nedanstående råd kan ses som självklara, men en blick i företagsvärlden visar att de trots allt inte är så givna. Det... Läs mer

Att starta och driva tillväxtföretag

Många företag har en potential för tillväxt – det kan vara en lysande affärsidé eller en slumrande marknad – men ofta blir... Läs mer

Fusioner mellan företag, några goda råd

Åt transplantationer ägnar sig gudskelov endast sakkunniga läkare. Åt fusioner tvingas långt många fler ägna sig, som oftast... Läs mer

Tre nycklar till företagets framgång

Att skapa verklig framgång för sitt företag är egentligen inte mer märkvärdigt än att äta en hamburgare! En liten tugga åt... Läs mer

Kontinuitet och förnyelse

Ett företag möts regelbundet av nya förutsättningar för sin verksamhet och ibland på ett dramatiskt sätt. Då uppstår ett... Läs mer

Stora problem - Stora möjligheter!

2. Lär av din egen och andras historia Ingen lärare är så bra som dina tidigare misstag. Våga därför se tillbaka och använda... Läs mer

Smarta steg som får din verksamhet att växa i lågkonjunktur

Visst, för vissa har detta varit en tuff tid. Men för de flesta av oss är möjligheten att lyckas i vår verksamhet lika bra nu... Läs mer
av ViviAnn Labba i Affärsutveckling | 3 minuter

Smarta arbetssätt

Att göra som vanligt ger trygghet och säkerhet. Men om man gör det för längre finns alltid en risk att bli frånåkt. Då är det... Läs mer

4 steg till resultat och framgång i företaget

Som företagare finns det 4 viktiga bitar att jobba med som ger dig klarhet, vetskap och utrymme för agerande. Dessa bitar är lika... Läs mer
av ViviAnn Labba i Affärsutveckling | 3 minuter

Stödinsatser till sociala företag

Sociala företag verkar på samma marknad som vanliga företag. Skillnaden ligger i verksamhetens syfte. För här återinvesteras... Läs mer
av Redaktionen i Affärsutveckling | 3 minuter

Den beskattningsbara landsbygden

Samtidigt undergrävs landsbygdens livskraft. Skola, vård och omsorg centraliseras i effektivitetens namn till kommunens centrum.... Läs mer
1

Socioekonomiska bokslut och Social redovisning

Del ett om sociala företag Socioekonomiska bokslut är en metod som redovisar samhällets kostnader för personer som befinner sig i... Läs mer