Företagsjuridik

Plötsligt händer det. Det oförutsägbara som påverkar företaget negativt. Det kan vara skilsmässa, kompanjonskapet går inte som planerat, inbrott/stöld, brand, arbetsplatsolycka, konkurs, skadestånd, uppsägning, tvist, avveckling eller att något annat inträffar av juridisk karaktär.

Här hittar du artiklar och guider om juridik som berör ditt företag. Du kan läsa om avtal, patent, varumärke och upphovsrätt och en rad andra saker som ger tips till dig som egenföretagare. Du kan även ställa din juridiska fråga i forumet om affärsjuridik där vår expert svarar, allt helt kostnadsfritt så klart. (Tänk på att registrera dig som medlem först.)

Lagar och avtal

PRODUKTANSVAR Om Ditt företag är agent eller återförsäljare har Du i regel ingen kontroll över hur produkten tillverkas. ... Läs mer

Den onödiga etiken

Det är inte ovanligt att människor anser att det finns två parallella regelsystem: Ett juridiskt och ett etiskt eller moraliskt. En... Läs mer
av Jon Kihlman i Företagsjuridik | 2 minuter

Förbud mot snedvriden konkurrens

Företag som är utsatta för ojuste konkurrens från offentliga aktörer får från årsskiftet nya möjligheter att göra något åt... Läs mer

Standardavtal: Leveranskontroller, bevisfrågor och felansvar

Leveranskontroller Liksom många andra standardavtal ger NL 01 i p. 5–8 köparen en möjlighet att företa leveranskontroller, med... Läs mer
av Jon Kihlman i Företagsjuridik | 8 minuter

Standardavtal: Felbedömning och felaktigt utförda tjänster

Tid och plats för felbedömning NL 01 – och flera andra standardavtal – avviker från köplagens system genom att begränsa... Läs mer
av Jon Kihlman i Företagsjuridik | 8 minuter

Standardavtal: Avtalstolkning och Terminologi

Avtalstolkning Avtalstolkning bygger bl.a. på respekt för parterna. Den som tolkar ett avtal skall vara ”artig” mot den eller... Läs mer
av Jon Kihlman i Företagsjuridik | 7 minuter

Den dispositiva regleringen

Köparens befogade förväntningar De köprättsliga principerna för felbedömning är enkla och klara. En vara är enligt 17 § 3... Läs mer
av Jon Kihlman i Företagsjuridik | 6 minuter

Fel i standardavtal

Att standardavtal – liksom avtal i allmänhet – avviker från den dispositiva bakomliggande regleringen är en självklarhet. De... Läs mer
av Jon Kihlman i Företagsjuridik | 3 minuter

Avtalsvillkor som motverkar försäljning

Schablonbilden av en säljare innefattar att den prisar sina produkter och gärna antyder att de är bättre än vad som egentligen är... Läs mer
av Jon Kihlman i Företagsjuridik | 2 minuter

Nätverksföretagande

Så kallat nätverksföretagande, där flera små företag samarbetar, har blivit allt vanligare och mer omtalat. Utifrån ett... Läs mer

Juridiken i företaget

Emma satt som vanligt vid frukosten och ögnade igenom lokalbladet. Fanns där något intressant att läsa mer om? Hennes ögon föll... Läs mer
av ALMI i Företagsjuridik | 3 minuter

Offerter, fakturering och Konsumenträtt

Offerter och fakturering För att få ett uppdrag måste du ofta lämna en offert eller ett anbud. När du lämnat en offert är du... Läs mer
av ALMI i Företagsjuridik | 3 minuter

Avtal och Köp

Avtal De flesta avtal som vi träffar gör vi helt utan skriftligt undertecknade dokument. Det kan vara allt från enklare... Läs mer
av ALMI i Företagsjuridik | 4 minuter

Immaterialrätt - Varför patent? Vad skyddar företagen idag och varför?

Det finns många skäl till att söka patent. Det kan vara att hindra plagiat, nå försprång före konkurrenter, spärra ute... Läs mer

Uppdragsavtal - Praktiska tips för dig som konsult och egen företagare

Du har fått drömkontraktet att gå som underkonsult i ett uppdrag för företaget X. Ni har just undertecknat avtalet, och tagit... Läs mer
av Helén Alseby i Företagsjuridik | 5 minuter
2