Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Dyrt med oplanerad frakt och logistik

Dela artikeln
fredag, 28 juni 2013 0

budfirmaAtt skicka postförsändelser, anlita bud och arbeta med logistik är inget ovanligt i företagssammanhang. Brev,  skriftliga avtal och fysiska paket är någonting som hör till vardagen för en småföretagare. Något som dock kvarstår som ett långvarigt problem för den som inte planerar är höga kostnader och utgifter. Därför är det avsevärt att strategiskt planera företagets logistik i god tid.

Strategisk inköpsplanering är i grund och botten ett betydelsefullt och bra verktyg som kan brukas för att dra ner på onödigt höga logistikkostnader. Enligt en oberoende  surveyundersökning har man valt att fråga om undersökningens respondenter anser att det är prisvärt att skicka paket. Resultatet visade att hälften (54 %) svarade att det är prisvärt som det ser ut idag. De övriga ansåg dock att det inte var prisvärt alls.

Dyra lösingar

Den största faktorn bakom fenomenet är höga utgifter. Samma surveyundersökning visade att 34 procent av undersökningens respondenter betalade ett mindre belopp än hundra kronor eller från hundra – trehundra kronor för en postförsändelse. Det visade sig även att tjugo procent av respondenterna brukadeg lägga mellan trehundra upp till femhundra kronor, och  tolv procent betalade drygt över femhundra kronor per försändelse. Trots att fördelningen är jämn finns det tydliga indikationer på att missnöjet ligger i prissättningen.

Förhandla med olika aktörer

Det smidigaste sättet att dra ner ner på onödiga logistikutgifter är att jämföra olika bolag och tjänster för att sedan anlita en bra logistikpartner. En rekommendation är att skriva på ett ramavtal som omfattar det efterfrågade tjänsteutbudet en specifik tidsram. Genom att undersöka ett urval av intressanta företag kan man på egen hand jämföra leverantörernas olika tjänster och priser. Det viktigaste är dock att inte tro att låga priser betyder bra service. Många bolag i branschen erbjuder lite lägre priser för logistiska delen men brukar tvärtom ha höga prissättningar på tilläggstjänster som exempelvis spårningsfunktioner, hanterin av returer etc. Detta innebär rent praktiskt att det slutgiltiga priset kan bli det samma. Viktigt att tänka på är att aktivt undersöka de specifika tjänstera som ligger i den egna verksamhetens intresseomåroden och önskemål innan ett avtal ingås.

Se över urvalet

Beroende på din verksamhet och bransch du bedriver kan det vara relevant att fokusera på en viss ort eller region. Om du bara har kunder i exempelvis Stockholm så är det därför bättre att välja ett bud i Stockholm istället för att anlita en rikstäckande budfirma. Viktigt är dock att jämföra bolagen, deras prissättningar och tjänser. Lokala firmor har oftast möjlighet att erbjuda lägre priser och en personlig kundservice, till skillnad från stora aktörer. Att förhandla till ett förmånligt avtal är dock en av de bättre alternativen samt mest kostnadseffektivaste på problematiken med höga logistik- och budkostnader.

Välj kommun från listan