Företagsekonomi råd

Bolagsbildningskostnader och avdrag för inköp innan företagsstarten

Avdrag #2 Kostnader för aktiebolagsbildning är inte avdragsgilla. Hit hör: registreringsavgifter annonskostnader arvode åt... Läs mer
5

Dra av bilkostnader för tjänstebil och drivmedel

Avdrag #3 När du har en tjänstebil, oavsett om den ägs, hyrs eller leasas av företaget, så kan du dra av alla bilkostnader i... Läs mer
0

Dra av inköp av facklitteratur

Avdrag #5 Kostnader för facklitteratur, dvs. böcker, tidningar m.m. är avdragsgilla. Vad som räknas som avdragsgill facklitteratur... Läs mer
0

Traktamente - följande avdrag är möjliga vid tjänsteresa

Skatteplaneringstips #17 Om du är på tjänsteresa som är förenad med övernattning kan du i regel få en viss skattefri... Läs mer
0

Fördelar med att betala bort förmånsvärdet

Skatteplaneringstips i AB #16 Den som är anställd får bara räkna kontant lön som sjukpenninggrundande inkomst. Skattepliktiga... Läs mer
1

Kostförmåner och kostavdrag

Skatteplaneringstips i AB #14 Kostförmåner skall skiljas från representation vilket är en annan sak. Det uppstår ingen... Läs mer
3

Så fungerar personalrabatter som förmån

Skatteplaneringstips i AB #13 Arbetsgivare kan skattefritt ge sina anställda vissa personalrabatter, då de köper arbetsgivarens... Läs mer
0

Så fungerar personalvårdsförmåner

Skatteplaneringstips i AB #12 Med personalvårdsförmåner menas ”enklare åtgärder av mindre värde, som inte är ett direkt... Läs mer
0

Låna ut pengar till egna aktiebolaget

Skatteplaneringstips i AB #9 För ägare av fåmansbolag kan ett sätt att få en relativt låg skatt på uttag ur bolaget vara att ta... Läs mer
6

Utnyttja lågbeskattad aktieutdelning

Skatteplaneringstips i AB #6 Detta handlar om de s.k. 3:12 reglerna. Ägare till ett s.k. fåmansägt aktiebolag vars aktier är s.k.... Läs mer
0

Dela på inkomsterna inom familjen

Skatteplaneringstips i AB #5 Eftersom marginalskatten stiger kraftigt vid ett löneuttag utöver 490 700 (skiktgränsen för statlig... Läs mer
1

Lägre arbetsgivaravgift för vissa

Skatteplaneringstips i AB #4 Arbetsgivaravgifter De totala arbetsgivaravgifterna är 31,42 % av din anställdas bruttolön. Obs!... Läs mer
2

Viktiga belopp och procentsatser för skatter och avdrag inkomståret 2019

Skatteplaneringstips i AB #3 Artikeln avser skattereglerna 2018 och alltså inkomståret 2018, därmed deklarationen 2019. På denna... Läs mer
1

Tantiem alternativ ersättning till företagsledaren

Skatteplaneringstips i AB #2 Den stora sänkningen av bolagsskatten som skedde med 4,3 procentenheter från 2013 gjorde att en... Läs mer
2

Periodiseringsfond jämnar ut resultatet och skjuter på skatten

Skatteplaneringstips i AB #1 När du beräknar ditt resultat av näringsverksamhet får du göra avdrag för avsättning till... Läs mer
0