Företagsekonomi

Ekonomin är i en marknadsekonomi grunden i företaget. De ekonomiska målen avgör vilka strategier och steg för affärsutveckling som behöver göras. Inom detta ämne räknas bland annat redovisning/bokföring, finansiering, riskkapital, löner, budget och investeringar.

5 råd för att få grepp om företagsekonomin

Förstå det egna företagets ekonomi

Det är viktigt för dig som småföretagare och entreprenör att du förstår, åtminstone grunderna, i företagsekonomi. Då kan du räkna på hur bra din verksamhet går, planera för framtiden, göra en budget, skatteplanera, läsa ekonomiska rapporter, nyckeltal och tolka dessa siffror. Du kan också undvika konkurs, likviditetsbrist och öka chanserna för att kunna ta ut högre lön och vinst. Visst går det att ta hjälp av en ekonomibyrå eller revisor som hjälper till med ekonomistyrning men de har oftast bara svar på de frågor du ställer och har svårt att komma med löpande råd och tips då det skulle krävas många timmar - det är en kostnad de flesta nya företag inte kan eller vill ta. Och när du väl fått lite koll på detta är det inte mycket tid du behöver lägga, du kastar ett öga och förstår situationen.

Här hittar du tips av experter som kan få ditt företag att växa.

Finansiering: Information och hjälp

  Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network är ett nätverk av service center för företag, initierat och... Läs mer

Offentlig finansiering från EU och övriga Europa

Också stöden inom den gemensamma regionalpolitiken har ett europeiskt syfte; skillnaderna mellan de olika regionerna är stora,... Läs mer

Offentlig finansiering från Sverige

RIKTADE STÖD TILL TILLVÄXTFÖRETAG För svenska tillväxtföretag finns olika aktörer beroende på omfattningen på... Läs mer

Offentlig finansiering: Olika stödprogram och hur du ansöker

OLIKA TYPER AV OFFENTLIG FINANSIERING Det finns olika typer av offentlig finansiering, där finansieringsform och villkor för stöd... Läs mer

Ägarspridning och Marknadsnotering

ÄGARSPRIDNING Ägarspridning är en finansieringsform för onoterade företag. Ett annat begrepp är private placement13. Företaget... Läs mer

Venture capital-företag - att välja rätt partner som investerar

Antalet venture capital-företag i Sverige är för närvarande ca 120. Hur ska Du då kunna ta reda på vilka venture... Läs mer

Bank: Bankens kreditbedömning

”Bankens kreditbedömning vilar på två fundament: företagaren och affärsplanen. I affärsplanen ska finnas den information vi... Läs mer

Bank: Säkerheter

Företagsinteckning Detta innebär en förmånsrätt (förtur före andra fordringsägare) till betalning upp till ett visst... Läs mer

Bank: Att välja bank

En bank bör betraktas som en av företagets leverantörer. Vid val av bank bör Du ställa samma fråga som när Du väljer andra... Läs mer

Företagets finansiering och finansieringsutformning

ägarkapital bankfinansiering riskvilliga krediter riskkapital bidrag mjuka... Läs mer

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag: Inledning

  En översikt över vad man ska ta hänsyn till vid utformningen av ett företags finansiering (kap. 2). Kunskaper om hur... Läs mer

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag - några råd på vägen

Därefter är den vanligaste finansieringsformen banklån. Eftersom det unga företaget ännu inte hunnit bygga upp någon substans,... Läs mer

Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljön är viktig för att anställda ska må bra och prestera, det säger sig självt. Men ordet arbetsmiljö innefattar mycket... Läs mer
av Redaktionen i Arbetsmiljö | 5 minuter

När olyckan är framme på arbetsplatsen

Olyckor på arbetsplatsen sker, även om man gör sitt bästa för att undvika de. Men det finns viktiga saker att tänka på när... Läs mer
av Redaktionen i Arbetsmiljö | 2 minuter

Fallgroparna

LÅNEFINANSIERAD EXPANSION Många företag väljer att i så hög grad som möjligt lånefinansiera sin tillväxt. På kort sikt kan... Läs mer