Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Exempel på hur bokföra banktransaktioner

Dela artikeln
måndag, 23 juni 2014 0

Banktransaktioner är bland de vanligaste transaktionerna och bokförs därmed ofta. På denna sida finner du ett urval av exempel på hur man bokför dessa.

Det konto som används i företaget kallas vanligen för företagskonto (checkräkningskonto i BAS-kontoplanen) och brukar bokföras på konto 1930. Kontot kopplas ofta till internetbank, bankgiro, betalkort och autogiro så det används oftast flitigt.

Exempel på insättning på konto

Du har 10000 kronor i kassan och väljer att tömma en del av den för att istället ha pengarna på kontot. Du väljer att ha kvar 1000 kronor i kassan och för över 9000 kronor till kontot.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1930

Konto

9000

 

1910

Kassa

 

9000

Exempel på bokföring av insättning på bankgiro

En kund betalar in 5000 kronor till ditt bankgiro och därifrån förs pengarna automatiskt in på ditt konto och bokförs då som en insättning på konto.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1930

Konto

5000

 

1510

Kundfodringar

 

5000

Exempel på betalning från bankgiro

Du betalar en leverantörsskuld via bankgiro på 3000 kronor. Denna dras då från konto när betalningen sker.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

2440

Leverantörsskulder

3000

 

1930

Konto

 

3000

Har du autogiro hos något företag så bokförs det på liknande sätt. Enda skillnaden är att du inte riktigt får någon bra verifikation för den.

Exempel på bokföring av ränteintäkter

Under förutsättning att du har ränta på kontot och att det inte är någon kredit kopplad till kontot betalar banken varje år den 31 december in ränta på ditt konto för året som gått. Säg att du i år fått in 200 kronor.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1930

Konto

200

 

8300

Ränteintäkter

 

200

Har du istället ett så kallat kapitalplaceringskonto på banken som ger dig 1 procents ränta så periodiserar du den räntan så att den ger en rättvisande bild varje månad. Beloppet debiterar du då som en upplupen ränteintäkt för vardera månad. Säg att du har en placering på 76800 kronor och delar upp den på 12 månader, då kan du räkna så här: (76800*0,01)/12=64.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1760

Upplupna ränteintäkter

64

 

8300

Ränteintäkter

 

64

Exempel på bokföring av lån

Ditt företag tar ett lån på 100000 kronor hos banken. Banken tar i sin tur ut en uppläggningsavgift för lånet på 300 kronor och resterande del betalas in på ditt företagskonto.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1930

Konto

99700

 

6570

Bankkostnader

300

 

2350

Andra långfristiga skulder till kreditinstitut

 

100000

Exempel på bokföring av amortering på lån

När du sedan ska amortera på lånet så är det vanligt att det månadsvis dras med automatik från kontot. I samband med amorteringen så dras även räntan så dessa ska bokföras. Säg att räntan på lånet är 1000 kronor i månaden och amorteringen är på 2000 kronor. Då dras det 3000 kronor från ditt konto och bokförs så här.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1930

Konto

 

3000

8410

Räntekostnader för långfristiga skulder

1000

 

2350

Andra långfristiga skulder till kreditinstitut

2000

 

Exempel på bokföring av bankkostnader

Bankerna har oftast en del olika kostnader som de drar från kontot. Det kan vara avgifter för internetbank, telefonbank, överföringar till annan bank eller något annat och även de måste ju bokföras. Säg då att du har varit inne på banken och fört över 5000 kronor till en annan bank för betalning av biljetter som en annan gjort privat. Banken tar då ut en avgift på 50 kronor för överföringen och det bokförs så här.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1930

Konto

 

5050

5810

Biljetter

5000

 

6570

Bankkostnader

50

 

Exempel på bokföring av bankfack

Har du istället en kostnad hos banken för ett bankfack så räknas inte det in i dessa bankkostnader då det inte ses som en finansiell kostnad. Dock bokförs den mot samma konto men det gäller här att tänka på att man även ska bokföra momsen. Säg att bankfacket kostar 500 kronor inklusive moms då kan det bokföras så här.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1930

Konto

 

500

2641

Moms

100

 

6570

Bankkostnader

400

 

Ordlista & Bokföringsexempel

Här hittar du exempel hur du redovisar olika inköp, intäkter, samt förklaringar av bolagsformer och andra termer inom företagsekonomi. Fler tips om bokföring i bolaget har du här.

Hur du starta enskild näringsverksamhet

Hur aktiebolag fungerar

Starta handelsbolag

Starta ekonomisk förening

Hur starta egen ideell förening

 

Bokföringslagen och olika skyldigheter företagare har

Olika principer i bokföringen

Olika budgetar och deras syften

BAS-kontoplan

Faktureringsmetoden

Kontantmetoden

 

Skatter i aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag

Periodisering

Hur man rättar felaktiga verifikationer

Observationskontot

Procentsatser och belopp 2014

Så går avstämningen till

 

Bokföring av mobiltelefon och fast telefon

Bokföring av internetanslutning

Bokföra årets vinst eller förlust

Bokföring av reklam och sponsring

Bokföra förmåner

Bokföring av bil

Bokföring av inventarier

Bokföring av företagsförsäkringar

Exempel hur man bokför banktransaktioner

Så bokför man traktamenten

Bokföra eget kapital i enskild firma

Bokföring av personalkostnader

Bokföring av representation

 

Avsättning till periodiseringsfond

Avdrag och bokföring av kontor

 

Bokföra försäljning av varor och tjänster

Bokföra inköp av varor och tjänster

Försäljning av varor och tjänster inom EU

Försäljning av varor och tjänster utanför EU

Inköp av varor tjänster från annat EU land

Inköp av varor tjänster från länder utanför EU

Det gäller vid bokföring av moms

Moms vid handel med utlandet

 

Välj kommun från listan