Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Ok att överföra firmans banktillgodohavanden till privat?

Dela artikeln
tisdag, 19 mars 2013 0

Enskild firma: Ränteintäkter beskattas som övriga intäkter. Är det OK att överföra firmans banktillgodohavanden till privata dito, där räntan beskattas som kapital?
- Viking Lindberg


Svar av Axel Carlsson.

Utan att känna till förutsättningarna i det enskilda fallet mer i detalj är det svårt att ge ett entydigt svar på frågan men rent allmänt kan sägas att pengar kan flyttas men att det ger konsekvenser för ditt kapitalunderlag vid beräkning av räntefördelning och expansionsfond.

Du rekommenderas absolut ta kontakt med Skatteverket för att utreda konsekvenserna mer i detalj.

 

Välj kommun från listan