Starta
Driva & Utveckla
Marknadsföring
Ekonomi
Mer

Bidrag du kan söka till företaget 2019

Dela artikeln
måndag, 14 januari 2019 0
Bidrag du kan söka till företaget 2019

Det läggs enorma summor från EU och Regeringen på att finansiera företag inom vissa verksamhetsområden eller företag som anses ha särskild tillväxtpotential. Området är en djungel där bidragsexperter försörjer sig på att hjälpa företag att söka rätt bidrag men det går även att lösa på egen hand. Här listar vi några bidrag som kan rikta sig till ditt företag.

Till att börja med kan vi lista ett antal delområden i bidragsdjungeln. De bidrag som annonseras ut i Sverige lägger vi under 3 kategorier:

 • Produktutveckling och innovation
 • Investera för tillväxt
 • Regional finansiering

Produktutveckling och innovation

De olika stöd som ges här heter:

 • Nordiskt klimatinitiativ för utvecklingsländer (Nordic Development Fund)
 • Affärsutvecklingsstöd för miljö- och energiteknik (Energimyndigheten)
 • Regionalt bidrag för företagsutveckling (Tillväxtverket)
 • Innovationsstöd för små- och medelstora företag (Vinnova)
 • Planeringsbidrag för Horisont 2020-ansökningar

Du hör själv om det låter som att något klingar för just dig! Det enda bidrag som kanske låter lite mystiskt är Horisont 2020. Det är en fond med upp till 80 miljarder euro som EU kan dela ut mellan 2014 och 2020, läs mer här. Sverige har 8 miljarder kronor under dessa år att fördela genom detta initiativ.

Läs vad Tillväxtverket skriver om Horisont 2020 eller Europa 2020 strategin här och här.

Fördjupa dig i de olika bidragsformerna genom att börja här och klicka sedan vidare till de myndigheter/organisationer som har hand om dem.

Investera för tillväxt

De stöd som faller under denna kategori kallas:

 • Anställ med ekonomiskt stöd (Arbetsförmedlingen)
 • Affärsutvecklingsstöd för miljö- och energiteknik (Energimyndigheten)
 • Projektstöd (gödselgasstöd, Jordbruksverket), investeringsstöd för företag på landsbygden, jordbrukarstöd, projektstöd bredband, fiskeristöd och investeringsstöd för service på landsbygden (Jordbruksverket)
 • Konst- och kulturverksamheter (Kulturrådet)
 • Servicebidrag (länsstyrelse eller region, för de som säljer dagligvaror eller drivmedel)

Läs vidare här.

Regional finansiering

Om du ska söka finansiering kan utbudet av stöd variera beroende på var i landet du bedriver din verksamhet. Det finns exempelvis specifika stöd att söka via länsstyrelsen eller ditt regionförbund.

Blekinge marknadsför exempelvis just nu att du kan söka stöd till bostäder i ”speciella områden”. Något som en del länsstyrelser marknadsför kallas klimatinvesteringsstöd och innebär att du har en idé som kan bidra till att minska ditt företags klimatpåverkan. Länsstyrelsen i Kalmar marknadsför på sin hemsida möjligheten att söka statligt stöd för solceller. Gå in på länsstyrelsens hemsida i ditt län och läs vilka typer av stöd de marknadsför/erbjuder. Kolla även på vad andra länsstyrelser går ut med, för det kan vara nationella initiativ.

Länsstyrelsernas hemsidor finns här.

Information hos Tillväxtverket om olika stödformer – företagscheckar m.m.

Som företagare kan du söka finansiellt stöd från din region eller från Tillväxtverket för bland annat investeringar, transporter och konsultkostnader.

Här är en lista på stöd du kan söka hos din länsstyrelse eller ditt regionförbund:

 • Investeringsbidrag – för mindre investeringar i exempelvis byggnader eller maskiner
 • Konsultcheck – för extern konsulthjälp, exempelvis med produktutveckling, utbildning eller marknadsanalys
 • Samverkansprojekt – när två eller flera företag gör något gemensamt
 • Mikrostöd – för start av innovativ verksamhet
 • Innovationsstöd eller lån – för start av innovativ verksamhet, forskning med mera.

Möjligheterna till stöd varierar beroende på vart i landet företaget har sin verksamhet och vilken typ av verksamhet företaget bedriver.

Läs mer här

Övriga bidragsformer

 • Transportbidrag - Förädlar ni produkter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland? Då kanske ni kan söka bidrag för transporter. Läs mer här.
 • Affärsutvecklingscheckar - Det är ett stöd till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft. Du kan få mellan 50-250 000 kr. Läs mer här.
 • Tillväxtverket finansierar även utveckling i små och medelstora företag genom utlysningar med olika inriktningar under olika tidsperioder. Här hittar du alla aktuella utlysningar.

10 tips om hur du skaffar bidrag till företaget

Senaste nytt

 

Välj kommun från listan