Startsida
av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se
91 foruminlägg
1283 artiklar

Det finns en mängd olika bidrag att söka för små- och medelstora företag. Men som regel är vi ganska dåliga på att dra nytta av denna möjlighet i Sverige. Här har du hela listan med bidragen som kan hjälpa ditt företag att lyfta.

OBS: Denna artikel har inte uppdaterats och de senaste bidragen för 2019 hittar du här.

 

Vi måste bli bättre på att dra nytta av stöden som EU erbjuder. Till computersweden säger Linda Bell, enhetschef för EU-relationer på Vinnova, att det är knappt tre år kvar på EU:s pågående forskningsprogram och ännu ligger nästan 44 miljarder kronor kvar i potten, öronmärkta för IT-området. Men det är inte bara inom IT det finns stöd att hämta. Jordbruk, miljö, socialt företagande, industri, läkemedel, bygg är fler heta områden där miljarderna ligger och väntar.

Johan Olson, vår expert på EU-stöd och hur man söker dessa, vill samtidigt lyfta fram att det viktigt att man matchar utlysningen efter vad som efterfrågas och om man är osäker är det bra att ta hjälp av någon som kan bedöma detta innan man lägger ner en massa tid och arbete på ansökan. Det är bra att vi är fler som söker men man bör veta vad man gör då kraven för att få hem pengarna är höga, påpekar Johan Olson.

Det mest omtalade stödet är för start av näringsverksamhet vilket du kan läsa om HÄR.

Listan med bidragen och företagsstöden du kan söka just nu

Totalt är det ca 120st, några med sista ansökningsdatum inom några veckor från denna publicering, medan andra kommer att pågå under hela 2017 och vissa ännu längre än så.

Kategorierna:

 

1. Nordiska bidrag
2. Vinnova
3. Tillväxtverket
4. Jordbruksverket

  • Fiske
  • Vattenbruk

5. ALMI
6. Tillväxt- och innovationslån
7. Energimyndigheten
8. Naturvårdsverket

1. Nordiska bidrag

Samarbetet som råder mellan nordiska nationer tillhör några av de mest omfattande i hela världen. Har du ett projekt, en affärsidé, ett företag eller en organisation som på något sätt verkar för att främja samarbetet med våra nordiska grannar så har du här en guldgruva av bidrag att söka.

 

Fonden för danskt-svenskt samarbete
Stödet är till för dig som i någon form vill öka den kulturella förståelsen i samröre med andra nordiska länder. Oavsett om det handlar om en utbildning, ett kulturutbyte eller en företagssatsning som faller under villkoren för kulturell förståelse är det definitivt någonting för dig.

Stöd från den Nordiska avfallsgruppen
Det här är ett arbetsutskott under det nordiska ministerrådet som håller fokus på miljö, hållbarhet och avfallshantering. Målet är att minska den generella miljöpåverkan, och alla projekt som på något sätt har en friskare miljö som ändamål bör söka det här stödet.

Nordiska ministerrådets arbetsmarknadsutskott
Har du ett projekt eller ett företag med målet att främja och utveckla det nordiska arbetslivet? Då är det här någonting för dig. Oavsett om det gäller analyser, konferenser eller någon annan form av informationsutbyte med någon av våra nordiska grannar finns det medel att söka.

Terrestra Ekosystemgruppen
Projekt eller företag som verkar för att främja biologisk och kulturell mångfald i Norden har möjlighet att få stöd från TEG.

Open Call Program för nordiskt-ryskt samarbete
Alla projekt som främjar ett effektivt samarbete mellan Norden och Ryssland kan söka stöd genom detta utskott. Du kan även få hjälp med nätverkande eller utbyte av information mellan nationerna.

Nordiska investeringsbanken
Genom den här finansiella institutionen, samägd av 8 länder i Norden och Baltikum, kan du söka långtidslån för projekt som i någon form främjar en ökad konkurrens och en hållbar miljö. Det här gäller såväl Norden som de baltiska länderna - oavsett om det är inom den privata eller offentliga sektor.

Nordiska Projektexportfonden
Har du ett stort eller litet företag som du vill etablera utanför EU eller EFTA? Mot dokumenterade och genomförda förstudier har du möjlighet att få stöd. Tänk på att möjligheten för att få stödet beviljat ökar om företaget verkar inom någon av följande grenar: Miljötillväxt, miljöteknik, förnybar energi, spetskompetens, innovation, hälsa eller välfärd.

Nordiska utvecklingsfonden
Det här är för investeringar i projekt som ska motverka eller minska klimatförändringar i utvecklingsländer. Du kan få tekniskt stöd i form av rådgivning eller investeringsstöd till varor, uppdrag eller tjänster så länge du uppfyller utvecklingsfondens grundkrav.

Klimat- och luftgruppens projektstöd 2017
Om du har ett projekt som i någon form vill förebygga allvarliga klimatförändringar är detta någonting för dig. Det kan exempelvis beviljas om ditt projekt handlar om att reducera luftföroreningar som överstiger en hälsofarlig gräns.

NEFCO: Lån och investeringar
Vill du göra kapitalinvesteringar i projekt som främjar positiva miljöeffekter som är av intresse för nordiska länder? Då söker du ditt kapitalstöd här.

Nord: Sápmi
Det här för projekt som verkar för att främja den ekonomiska eller sociala utvecklingen i de norra delarna av Sverige, Finland och Norge.

Nordisk Energiforskning
Här finns mycket att hämta för dig som har för avsikt att upprätta energiforskning för vår planets överlevnad. Du kan få hjälp med allt från finansiering till samordning, expertkompetens, etablerat nätverk och professionell rådgivning. 

Nordisk Innovations Projektfinansiering
Nordiska projekt som främjar affärsutvecklingen i Norden har mycket att hämta här. Oavsett om det handlar om innovation, konkurrenskraft eller affärsmässig och hållbar utveckling finns det medel för dig att söka.

2. Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet vars uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Varje år investerar Vinnova ca 2,7 miljarder kronor i olika insatser.

Här är samtliga stöd från Vinnova, samt sista datum för ansökan:

Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid - FFI
2017-03-14

Fordons IT-säkerhet och Integritet - FFI
2017-03-14

Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
2017-03-14

Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
2017-03-14

Komplex reglering - FFI
2017-03-14

Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
2017-03-14

Spjutspetsprojekt för framtidens digitaliserade industri
2017-03-15

Innovationer för ett automatiserat transportsystem för människor och gods
2017-03-15

Öppen innovation i industrin
2017-03-22

Centrum biologiska läkemedel
2017-03-28

Verklighetslabb inom offentlig verksamhet
2017-03-28

Normkreativ innovation
2017-03-29

Lättviktslösningar med grafen – demonstratorprojekt
2017-03-30

Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning
2017-03-30

Strategiska innovationsprogrammet för Produktion 2030
2017-03-31

Testbäddar inom miljöteknikområdet – 2017
2017-04-04

Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
2017-04-06

Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg
2017-04-06

Inkubationsstöd - Excellens
2017-04-07

SIP Metalliska material: Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - Genomförbarhetsstudier
2017-04-20

Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material - Flexibla och robusta processer längs hela värdekedjan
2017-05-30

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel
2017-06-08

Hållbar produktion - FFI
2017-06-13

Strategiska Innovationsprogrammet BioInnovation
2017-06-15

Beslutsstöd för hälsa, vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens
2017-10-10

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag
2017-11-30

Eurostars 2 medfinansiering
2017-12-31

Bygginnovationen 2011-2018 - utlysning
2018-12-31

Internationellt resebidrag för små och medelstora företag
2018-12-31

Fler av Vinnovas utlysningar

Innovationsledning - Kunskapsutveckling
2017-04-25

Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
2017-04-28

Framtidens livsmedel
2017-05-11

Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
2017-06-20

SIO Grafen: Samverkan för kommersiella grafentillämpningar
2017-08-25

Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem
2017-09-01

3. Tillväxtverkets stöd

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt genomföra strukturfondsprogram. Deras verktyg är kunskap, nätverk och finansiering som stärker näringslivet.

Här är deras samtliga stöd du kan söka:

Kompetensutveckling - kulturella och kreativa näringar
Nu har regionala organisationer möjlighet att få finansiering för utbildningsprojekt som syftar till att fördjupa och bredda kunskapen om utveckling av kulturella och kreativa näringar.

Kompetensutveckling - kulturella och kreativa näringar
Nu har regionala organisationer möjlighet att få finansiering för utbildningsprojekt som syftar till att fördjupa och bredda kunskapen om utveckling av kulturella och kreativa näringar.

EU-programmet Skåne-Blekinge
Utlysning 2017:1 i det regionala strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge är öppen för ansökningar inom insatsområdena Hållbar tillväxt – koldioxidsnål ekonomi, Inkluderande tillväxt – bredband och Hållbar stadsutveckling.

Ta fram kunskap som utvecklar städer
Arbetar du med samhällsplanering eller näringslivsutveckling i en region eller i en kommun? Sök finansiering för kunskapsprojekt som ska bidra till att stärka företagen genom att utveckla platsen där de är verksamma.

Utveckla modeller för enklare vägar till jobb
Nu har företag, kommuner och organisationer möjlighet att få finansiering för att underlätta för företag att få tillgång till kompetens och förenkla vägen till jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa.

Miljöteknik till nya marknader
Med finansiering från Sida hjälper vi företag att undersöka marknader och demonstrera miljötekniska lösningar i elva utvecklingsländer. Det ger företagen fotfäste på en ny marknad, samtidigt som vi bidrar till att lösa miljö- och klimatproblem.

EU-programmet Mellersta Norrland
Utlysning 2017:1 för EU-programmet (regionalt strukturfondsprogram) Mellersta Norrland är öppen för ansökningar tom 16 mars 2017. Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Mellersta Norrland och utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas.

Smart industri i regionerna - genomförande
Arbetar ni inom en organisation med regionalt utvecklingsansvar? Då kan ni söka finansiering för insatser som syftar till att öka konkurrenskraften i industriföretag och industrinära tjänsteföretag.

EU-programmet Norra Mellansverige
Utlysning 2017:1 för EU-programmet (regionalt strukturfondsprogram) Norra Mellansverige är öppen för ansökningar. Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Norra Mellansverige genom att medverka till att fler företag samverkar inom kluster som stimulerar innovationer samt förbättra infrastrukturen för forskning och innovation, m.m.

EU-programmet Småland och Öarna
Utlysning 2017:1 för EU-programmet (regionalt strukturfondsprogram) Småland och Öarna är öppen för ansökningar. Det övergripande målet för programmet, Investering för sysselsättning och tillväxt, har fyra insatsområden med separata budgetar.

Checkar för digitalisering
Vill ni stärka er konkurrenskraft genom digitalisering? Affärsutvecklingscheckar ger små företag möjlighet att ta in extern kompetens i denna typ av utvecklingsarbete. Checkarna riktar sig till företag som vill växa, har 2-49 anställda och en omsättning på minst 3 miljoner kronor.

Checkar för internationalisering
Har du en produkt eller tjänst som du vill ta vidare till en internationell marknad? Om du driver ett företag med 2-49 anställda kan du söka en affärsutvecklingscheck för att förbereda internationaliseringen. Affärsutvecklingscheckar är vårt stöd för att stärka konkurrenskraften i små företag. Checkarna används för att ta in extern kompetens som kan hjälpa företag att nå nya internationella marknader.

Transportbidrag
Förädlar ni produkter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland? Då kanske transportbidraget kan minska era kostnadsnackdelar.

Checkar till arbetsintegrerande sociala företag
Du som arbetar i arbetsintegrerande sociala företag kan söka finansiering till projekt inom affärsutveckling, kompetensutveckling, organisationsutveckling och validering.

Regionalt investeringsstöd
Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar eller lönekostnader i delar av landet. Stödet ges för investeringar i till exempel byggnader och maskiner samt till lönekostnader till följd av en investering, som utbildning och konsulttjänster.
En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen.

Regionala företagsstöd
Du som vill starta ett företag eller utveckla ditt befintliga företag har möjlighet att söka finansiellt stöd om du har svårt att få ihop finansieringen på den privata marknaden.
En förutsättning är att marknaden sträcker sig utöver den egna regionen.

Utveckling av lokala servicelösningar
Projektmedel till pilotprojekt för att utveckla den lokala servicen och därmed förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i gles- och landsbygder för företag, befolkning och besökare. Utlysningen av stöd till utveckling av lokala servicelösningar ingår i Landsbygdsprogrammet 2014-2020, inom delåtgärd 16.2 pilotprojekt och utveckling. Statens Jordbruksverk är förvaltade myndighet för Landsbygdsprogrammet.

4. Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. De arbetar för ett livskraftigt jordbruk som grunden för en levande och attraktiv landsbygd. De syftar att bidra till ett hållbart samhälle med en hälsosam miljö för människor och djur, samtidigt som de verkar för ett lönsamt företagande och tillväxt i hela landet.

Här är deras samtliga stöd du kan söka:

Investeringar inom jordbruk, trädgård och rennäring
Vill du utveckla ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag? Då kan du söka investeringsstöd. Du kan söka inom flera olika områden. Din investering ska bidra till att öka konkurrenskraften, att energieffektivisera din verksamhet eller att minska utsläppen av växthusgaser och ammoniak.

Investeringar för landsbygdsföretagare
Du som är landsbygdsföretagare kan söka stöd för att utveckla och bredda din verksamhet så att den leder till fler arbetstillfällen.

Innovationer i jordbruk, trädgård och rennäring, EIP
Har du en idé som kan utveckla landsbygden? Företag, organisationer eller myndigheter kan få stöd för att ta fram en ny produkt, en ny metod eller en ny process som har stor betydelse för jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen. Detta inom ramen för europeiska innovationspartnerskapet, EIP.

Miljöinvesteringar
Du kan få stöd till miljöinvesteringar som förbättrar miljön. Det finns sju olika miljöinvesteringar som du kan få stöd för. Det kan till exempel vara att röja en betesmark. Det kan också vara att anlägga en våtmark för att öka den biologiska mångfalden eller förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar och hav.

Grundläggande villkor för att söka bredbandsstöd
Det finns grundläggande villkor som alla bredbandsprojekt måste uppfylla för att kunna få stöd.

Jordbrukarstöd i landsbygdsprogrammet

Det finns stöd och ersättningar inom landsbygdsprogrammet som i huvudsak vänder sig till lantbrukare. Det är dels stöd och ersättningar som i huvudsak är arealbaserade som miljöersättningar, ersättningar inom ekologisk produktion samt kompensationsstöd, dels stöd som är kopplade till djurvälfärd.

Här kan du läsa mer

Välj någon av länkarna här nedanför:

Miljöersättningar

Ersättningar för ekologisk produktion

Kompensationsstöd

Följande djurvälfärdsersättningar hör till landsbygdsprogrammet:

Extra djuromsorg för får

Extra djuromsorg för suggor

Utökad klövhälsovård för mjölkkor

Fiske

Här finns samlad information om de stöd du kan söka i havs- och fiskeriprogrammet inom området fiske. Välj stöd i listan för att läsa mer om det.

Investeringar inom fiske
Investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk
Diversifiering inom fiske
Utveckling av produkter och processer inom fiske
Partnerskap mellan forskare och fiskare
Kompetensutveckling och informationsinsatser inom fiske
System för tilldelning av fiskemöjligheter
Nya tekniska lösningar inom fiske
Nya former av förvaltning och organisation inom fiske
Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - förbättrad infrastruktur
Fiskehamnar, landningsplatser och auktionshallar - anpassning till landningsskyldigheten

Vattenbruk

Här finns samlad information om de stöd du kan söka i havs- och fiskeriprogrammet inom området vattenbruk. Välj stöd i listan för att läsa mer om det.

Produktiva investeringar inom vattenbruk
Miljöinvesteringar inom vattenbruk
Startstöd för hållbara vattenbruksföretag
Djurs hälsa och välbefinnande
Innovationsprojekt inom vattenbruk
Kommunal planering av vattenbruk
Kompetensutveckling och informationsinsatser inom vattenbruk

Stöd inom lokalt ledd utveckling

Här kan du läsa om de stöd du kan söka inom lokalt ledd utveckling. Det nya är att fyra EU-fonder samordnas i det lokala utvecklingsarbetet med hjälp av den så kallade leadermetoden. Syftet är att utveckla attraktiva, konkurrenskraftiga områden som ska stimulera ökad sysselsättning och nya företag.

Stöd för att genomföra projekt
Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som bidrar till utveckling i ett leaderområde kan söka stöd för att genomföra projekt. Detta förutsatt att projekten följer den utvecklingsstrategi som finns för området.

Stöd för att samarbeta med andra områden
Det går att söka stöd för samarbete med andra områden eller aktörer utanför ditt leaderområde.

5. ALMI

Rådgivning

Innovationscheckar från VINNOVA
Checken får användas till innovationsprojekt i tidiga utvecklingsfaser, eller till utarbetande av en affärsstrategi för hantering av företagets immateriella tillgångar.

Innovationsrådgivning – från idé till lanserad produkt eller tjänst
Kostnadsfri rådgivning i ditt nuvarande eller kommande innovationsprojekt. Almis erfarna rådgivare och projektmodell ger stöd i alla delar av innovationsprocessen.

Delta i Almis mentorskapsprogram för fler framgångsrika företag
Vill du få ditt företag att utvecklas och växa med hjälp av en mentor? Almis mentorprogram är ett av de största och mest utvecklade mentorprogrammen i världen.

IFS Rådgivning – för entreprenörer med utländsk bakgrund
Almis IFS Rådgivning riktar sig till entreprenörer med utländsk bakgrund som vill starta eller köpa företag i Sverige.

Köpa företag – förvärva ett befintligt företag
Att köpa ett befintligt företag kan vara den enklaste vägen till att bli egen företagare och ett bra alternativ till att starta eget från grunden.

Tillväxtprogram för unga företag
För unga företag, 2-6 år gamla, med potential att växa.

Skuggstyrelser – första steget mot en styrelse
Att delta i en skuggstyrelse innebär att du tillsammans med andra företagare arbetar under styrelseliknande former.

Lönsamhetsstyrning – styr ditt företag mot långsiktig lönsamhet
Almis lönsamhetsstyrning hjälper dig att identifiera ditt företags styrkor och svagheter för att skapa en långsiktig lönsamhet.

6. Tillväxt- och innovationslån

Tillväxtlån – för innovativa företag
Almis Tillväxtlån riktar sig till innovativa små och medelstora företag.

Innovationslån – för innovationsprojekt i ett tidigt skede
Almis Innovationslån är ett så kallat villkorslån avsett för företag med innovationsprojekt i tidiga skeden.

Företagslån – lån som utgår från ditt företag
Almis Företagslån vänder sig till små och medelstora företag i alla branscher.

Exportlån – satsa på internationella marknader
Almis Exportlån riktar sig till företag med exportsatsningar. Lånet vänder sig till små och medelstora företag inom alla branscher.

Mikrolån – Vid företagsstart och för unga företag
Almis Mikrolån riktar sig till dig som har ett litet mindre kapitalbehov och behöver låna upp till 200 000 kronor.

7. Energimyndigheten

Planeringsbidrag för ansökningar till EU-program
Nu kan aktörer inom energiområdet söka stöd för att täcka del av sina kostnader i
samband med planering av ansökningar till EU-program med energirelevans, exempelvis Horisont 2020 (forskning och innovation), LIFE (miljö) och RFCS (EU:s kol och stålforskningsfond).

Projektmedel för aktiviteter inom Nätverket för vindbruk
Energimyndigheten bjuder in intresserade att ansöka om medel för aktiviteter inom ramen för Nätverket för vindbruk. Verksamheten inom Nätverket för vindbruk bedrivs på uppdrag av regeringen och har till uppgift att öka kunskapen om vindkraft och verka för en väl förankrad och väl lokaliserad utbyggnad av vindkraft, som även genererar mervärde lokalt. Det är möjligt att ansöka om projekt som pågår längre än ett år.

Strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment
Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Sista ansökningsdag är 4 april 2017.

Miljöstudier – inför en energieffektiv investering
Energimyndigheten utlyser 12,6 miljoner kronor via Nationella Regionalfondsprogrammet. I denna utlysning välkomnas små och medelstora företag att ansöka om stöd för att göra en studie inför en energieffektiv investering. Sista ansökningsdag är 31 december 2017. Ansökningar tas emot och behandlas kontinuerligt.

Stöd för energikartläggning i små och medelstora företag
Energimyndigheten utlyser 30,8 miljoner kronor via Nationella regionalfondsprogrammet. Små och medelstora företag välkomnas att ansöka om stöd för att genomföra en energikartläggning. Möjlighet att ansöka om stödet finns fram till 20 maj 2020. Ansökningar tas emot och behandlas kontinuerligt.

8. Naturvårdsverket

Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar
Naturvårdsverket satsar på Klimatklivet, stöd till lokala och regionala klimatinvesteringar som minskar utsläppen. Här finns information om satsningen och hur du ansöker om stöd.

Sök bidrag till LIFE-projekt
LIFE - varje år genomför EU-kommissionen en ansökningsomgång för projekt inom LIFE. Naturvårdsverket informerar och erbjuder stöd till sökande i Sverige bland annat genom att hjälpa till att bedöma om ett projekt kan få bidrag och skicka ansökningarna vidare till EU-kommissionen. Sedan är det EU-kommissionen som fördelar pengarna.

EU-finansiering från Horisont 2020
Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet har en budget på runt 80 miljarder euro och ger stöd till satsningar på forskning, innovation och hållbar utveckling.

Det var det hela. Som nämnt tidigare kommer en del av datumen för sista ansökan att gå ut efterhand men många gånger dyker liknande bidrag upp igen om de ansågs framgångsrika, så gör en sökning på Google så kanske du hittar det igen.

Lycka till!

Stort tack till Johan Olson som sammanställt samtliga stöd.

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.