av Freddie Larsson
Freddie Larsson
0 foruminlägg
3 artiklar
Världen är under ständig förändring, i all förändring finns psykologiska motstånd och försvar som ett naturligt hinder. Människan är skapt att vara misstänksam och restriktiv till förändring, det är en instinkt som lever kvar sedan jakt och samlar tiden.

 

Det pågår ständiga förändringar i våra liv, stora som små, vi tänker bara inte på dem som förändringar. Det kan vara en så liten förändring som att välja ett nytt diskmedel i affären eller mer omfattande förändringar som att byta boende, båda är förändringar, även om du vanligtvis inte ser dem som det. Det är hur man hanterar, utvecklar och förvaltar förändringsarbeten förändringsledning handlar om.

I en organisation är förändring ett måste i verksamhetens utveckling (för att uppnå utveckling krävs förändring) och kan således inte hindras. Dock kan förändringar hanteras på olika sätt.

5 fallgropar i förändringsarbete och hur du undviker dem

”Det är inte den starkaste arten som överlever, inte heller den smartaste, utan den som kan anpassa sig till förändring bäst.” - Darwin

Förändringsledning är konsten att genomföra framgångsrika förändringsarbeten.

En lyckad förändring realiseras genom 8 olika framgångsfaktorer.

 

En klar och tydlig vision om förändringen

Ett aktivt och synligt stöd från högsta ledningen

En förståelse för varför förändringen måste till

 

En acceptans för införandet av förändringen

En delaktighet från en kritisk massa av de inblandade

Förmågan/kunskapen att genomföra förändringen

Kontinuerlig planering och uppföljing

Regelbunden kommunikation

Tecken på en framgångsrik förändring är:

Att individen anser sig ”vinna” något

Att den genomförs i ett lagom tempo

Att medarbetarna känner sig delaktiga

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.