Företagande Plus

Sales and Trade Agent Agreement template - agentavtal engelska

Detta är en mall för Agentavtal på engelska.An agent or agency agreement is a legal contract where the first party ("the principal")... Läs mer
0

Uppdragsavtal för Styrelseledamot

Detta avtal gäller för uppdraget som styrelseledamot i ett företags styrelse. Ett företags styrelse har en viktig roll. Styrelsen... Läs mer
0

Företagsrabatter i vår inköpsportal - förmåner och kraftigt sänkta priser

Tillsammans pressar vi priserna. Här är något vi hoppas kan hjälpa dig i ditt företagande. Alla vi medlemmar i foretagande.se... Läs mer
av Redaktionen i Företagande Plus | 5 minuter
0

Storkundsavtal på Beijers sortiment

Nytecknat ramavtal som ger användare av Företagande-Plus proffsrabatter hos Beijer Byggmaterial. Avtalet omfattar Beijers alla... Läs mer
av Redaktionen i Företagande Plus | 1 minuter
0

Företagande-Plus sänker dina inköpskostnader

Företagande-Plus är till för dig som är företagare och som vill sänka dina nuvarande inköpskostnader. Tillsammans med... Läs mer
av Redaktionen i Företagande Plus | 1 minuter
0

Nu kan du själv beräkna om din vinst ska öka med 10.000 eller 50.000 kr per år

Med Företagande-Plus ökar din vinst genom lägre kostnader. Att sänka sina befintliga kostnader är kanske den enklaste metoden för... Läs mer
av Redaktionen i Företagande Plus | 1 minuter
0

Sveriges bästa avtal på övernattning

”Sveriges bästa avtal hos Best Western” Det säger Best Western själva om vårt ramavtal på hotellövernattning. Det tycker vi... Läs mer
av Redaktionen i Företagande Plus | 1 minuter
0

Avtalsmall för direktpension

Denna mall använder du för att upprätta ett avtal om direktpension mellan företaget och en anställd. Avtalet innebär att... Läs mer
0

Återförsäljaravtal mall

Många företag använder ofta handelsagenter och återförsäljare som distributionsväg för inhemsk försäljning och... Läs mer
0

Underentreprenörsavtal mall

En entreprenad är ett löfte att, till ett i förväg uppgjort pris mellan en beställare och en entreprenör, utföra ett arbete... Läs mer
0

Licensavtal mall

Med ett licensavtal menas vanligen ett avtal varigenom licensgivaren upplåter en ensamrätt till en utvald licenstagare. Man... Läs mer
0

Löpande skuldebrev - orderskuldebrev mall

Enligt 11 § skuldebrevslagen finns två typer av löpande skuldebrev, vilka är innehavarskuldebrev och orderskuldebrev.... Läs mer
0

Löpande skuldebrev - innehavarskuldebrev mall

Enligt 11 § skuldebrevslagen finns två typer av skuldebrev, vilka är innehavarskuldebrev och orderskuldebrev. Ett... Läs mer
0