Startsida

Företagande Plus

Enkelt skuldebrev mall

Det enkla skuldebrevet är inte något annat än ett fordringsbevis, och alltså en motsvarighet till ett kvitto. Det skall alltså... Läs mer

Förlikningsavtal mall

Istället för att gå till domstol går det att lösa en tvist genom att skriva ett avtal. Fördelarna kan vara många; bland annat... Läs mer

Bostadsarrende avtalsmall

Det finns 4 typer av arrenden – jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Den avtalsmall som... Läs mer

Vad är ett agentavtal? Läs här och beställ mall

En agentur är ett företag som förmedlar tjänster och produkter som någon annan har rättigheterna till. Ägaren till... Läs mer

Artistavtal mall

Artistavtal kan användas av en arrangör som anlitar ett band, artist eller konstnär som ska framföra en show, uppvisning,... Läs mer